Respekt for individet


2002.03.15 Halden Arbeiderblad:   Artikkelgjengivelse ved DN

Berømmer Heidi Bärnholdt

Distriktsveterinær Tor Olav Aas berømmer Heidi Bärnholth for hennes innsats i dyrevernet.
- De kattene jeg undersøkte før omplassering var klinisk friske og viste ingen tegn på herpes. For øvrig vil jeg som distriktsveterinær berømme Heidi Bärnholth for det arbeid hun nedlegger. Hun er seriøs og ærlig engasjert i sitt arbeid for å hjelpe dyr.
Det sier distriktsveterinær Tor Olav Aas. Det er rettet beskyldninger mot Heidi Bärnholth om at hun har omplassert katter som har herpesvirus uten å varsle de nye eierne.
- At en katt har vært igjennom en herpesinfeksjon er i seg selv ingen grunn til avliving. Viruset er svært vanlig blant katter, og for de som har viruset i seg vil sykdommen bryte ut med jevne mellomrom. Det resulterer i luftveisinfeksjoner og sår, men ikke verre enn at katten stort sett kommer seg greit igjennom sykdomsperioden, sier Tor Olav Aas.
- Det finnes heller ingen bestemmelser om at katter skal kontrolleres av veterinær før de omplasseres til nye eiere. Men de kattene som jeg har kontrollert, har vært klinisk friske, sier distriktsveterinær Tor Olav Aas.
Kåre Rennestraum, tekst
Les DNs kommentar til saken i VG:
Full åpenhet ved adopsjon av kjæledyr