Respekt for individet


2002.03.13 VG:   Kommentar ved DN

Full åpenhet ved adopsjon av kjæledyr

Dyrebeskyttelsen Norge beklager det inntrykk publikum kan ha fått etter VGs oppslag 13. mars, om manglende helseinformasjon for en katt som var mottatt fra en av våre lokalforeninger. Vår politikk når det gjelder adopsjon av kjæledyr er klinkende klar: Ny eier skal få fullstendig informasjon om dyrets bakgrunn. Dette er ikke bare en selvfølge av respekt for den nye eier, men er også helt nødvendig for at dyret skal få riktig stell og behandling.
Dyrebeskyttelsen Norge er et forbund av frie lokalforeninger, som alle er forpliktet til å følge organisasjonens vedtekter og etiske plattform. Blant våre målsettinger er å sikre hjelp til både kjæledyr og andre dyr i krisesituasjoner, og å arbeide for full åpenhet om alle forhold som har betydning for dyrs velferd i Norge.
Les om saken i VG:
www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=3990840
Les om saken i Halden Arbeiderblad:
2002.03.15 papirutgave (gjengivelse)