Respekt for individet


2002.03.13 Nationen:   Kommentar ved DN

Professor vil tilby kua løsdrift og liggematte

Professor Lasse Gravås uttaler til avisa Nationen at Norge nå henger etter våre nordiske naboland når det gjelder å slippe kyrne ut av lenkene. Dyrebeskyttelsen anser et dyrehold basert på fastbinding som i strid med dyrevernloven. Ingen dyr er skapt for å leve i bås, bur eller binge.
Gravås argumenterer for overgang til bruk med et høyere antall dyr i løsdrift og å la mykt liggeunderlag erstatte betong. Liggematter bør etter vår mening innføres som obligatorisk umiddelbart. Vi er glade for at stadig flere innser effekten av denne enkle velferdsforbedringen. Den beskjedne utgift dette medfører må eventuelt innbakes i det kommende jordbruksoppgjøret. Disse oppgjørene handler vanligvis i altfor liten grad om dyrenes velferd.
Med sikte på å opprettholde et personlig forhold til hver ku, ser vi det som en ulempe å øke antall dyr i samme fjøs. Hvis vi derimot er tvunget til å velge mellom større bruk og hold av dyr i kjetting, er valget svært enkelt.
Det forutsettes uansett at løsdrift ikke må komme i stedet for uteliv. Ethvert dyr bør ha adgang til å komme utendørs hver dag - hele året. I Norge bruker vi nå en mindre andel av inntekten til mat enn noensinne, og tilsvarende mer til å kose oss. Vi har god råd til å gi de dyrene vi utnytter et godt liv.
Les om saken i Nationen:
www.nationen.no/55/44/69/8.html