Respekt for individet


2002.03.11 Jyllands-Posten:   Kommentar ved DN

Danmark med flere millioner til dyrevelferd

Den danske fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) uttaler til avisa Jyllands-Posten at regjeringen vil overføre ytterligere 46 millioner danske kroner til forbedring av husdyrenes velferd. Dermed økes denne budsjettposten fra 90 til 136 millioner. Tilleggsbevilgningen tas fra en støtteordning beregnet på strukturendringer for meierier og slakterier.
Fra vår egen landbruksminister er det langt mellom meldingene om konkrete tiltak som vil komme norske dyr til gode. Det gjenstår å se om den forventede stortingsmeldingen om dyrevelferd vil føre til praktiske forbedringer. Sponheims godtakelse av de nye 10 kvadratcentimeter større burene for høns lover ikke godt. Det gjør heller ikke en meningmåling som viste at de som stemmer på Statsministerens parti - Kristelig Folkeparti - er mer likegyldig til hvordan dyrene har det enn befolkningen for øvrig.
Saken i Jyllands-Posten kan leses med abonnement.