Respekt for individet


2002.03.08 WSPA:   Kommentar ved DN

Dubai steriliserer sine hjemløse katter

Stortingets daværende fremste talsmann for dyrenes velferd, næringskommiteens leder Morten Lund (Sp), uttalte i fjor at han var ukjent med at hjemløse katter skulle være et dyrevernproblem i Norge.
I Dubai har man tydeligvis mer oppegående myndigheter. De starter nå et omfattende statlig omsorgsprogram for denne uheldige dyregruppen.
Katten ble av mennesker bragt til Norge for omkring 1 000 år siden, men fortsatt har vi ikke maktet å ta på oss det ansvar som fulgte med.
Les om saken hos WSPA:
www.wspa-international.org/news/news-08.html