Respekt for individet


2002.03.08 Dagsavisen:   Kommentar ved DN

Kristiansand tolererer ikke måkeskrik

Sørlandets hovedstad flytter intoleransens grenser ytterligere når de nå gir etter for naboers krav om å stenge en tradisjonell hekkeholme for de flyvende innbyggere. Respekten for skaperverket står ikke høyere enn at man ser det som sin rett å fjerne naturlig lyd fra naturens skapninger.
Dyrebeskyttelsen støtter fullt ut Agder Naturmuseums påpekning av de farlige konsekvenser en slik praksis kan få. Kristiansands nye praksis inngår dessverre i et større mønster av økende intoleranse. Også Direktoratet for naturtilsynets sterkt utvidede jakttider inngår i dette uttrykk for det egosentriske menneskets hensynsløse tilsidesettelse av andre arters rett til å eksistere.
Les om saken i Dagsavisen:
www.dagsavisen.no/innenriks/apor/2001/08/594051.shtml
Les vår kommentar til de nye jakttidene.