Respekt for individet


2002.03.06 WDCS:   Norsk referat ved DN

Hvalmassakre på Grønland

31 spekkhuggere skal ha blitt slaktet ned etter at en flokk på omkring 100 dyr ble innesperret i en fjord på Øst-Grønland, i området Qasiniannguit - Aasiaat.
Whale & Dolphin Conservation Society arbeider for å avdekke hva som har skjedd.
Les om saken hos WDCS:
www.wdcs.org.uk/dan/news.nsf/webnews/1DFC0D7257498A7F80256B5E00563454