Respekt for individet


2002.03.06 Asahi:   Kommentar ved DN

Japan åpner for import av vågehval

Den japanske avisa Asahi melder at det er inngått avtale mellom Norge og Japan om å gjenoppta importen av norskfanget vågehval. Japan har de siste ti årene ikke importert norsk hvalkjøtt. Nå åpnes for import av inntil 100 tonn årlig, med start i mai.
- Vi håper å samarbeide med Norge, som deler vårt syn i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC), uttaler en tjenestemann til avisa. - Vi vil øke distribusjonen av hvalkjøtt, og oppfordre unge mennesker til å spise kjøttet.
Norge åpnet for betinget hvaleksport i fjor. Japan er det mest aktuelle markedet for vågehvalkjøtt, ifølge fiskeridepartementet.
Japan har sammen med Island og Peru reservert seg mot handelsforbudet med vågehvalprodukter. Japan varslet tidligere at de trengte mer tid på å forberede en import, men har nå altså bestemt seg.

Dyrebeskyttelsen om hvalfangst og etisk handel

DN er prinsipiell motstander av jakt, men anser hvalfangst som særlig uakseptabelt. All erfaring viser at hvalens spesielle atferd og anatomi og de vanskelige fangstforholdene på havet gjør det umulig å drepe dyrene uten risiko for unødig lidelse. Skadeskyting og lang tids lidelse før døden inntreffer forekommer oftere enn i annen jakt.
Drivingen (jakten) før harpunen skytes ut innebærer en stressfaktor av dimensjoner og utgjør også en betydelig minusfaktor i hvalfangsten. Dessuten forekommer ofte fangst av drektige dyr, og mor skytes ofte fra unge. Dette er uakseptabelt i alle former for jakt.
Inntil hvalfangsten igjen opphører må skytterprøven for hvalskytterne bli bedre og mer realistisk i forhold til fangstsituasjonens virkelige forhold.

Dyremishandling som distriktspolitikk

Hvalfangst er dyreplageri i form av statssubsidiert distriktspolitikk. Slik distriktspolitikk burde Norge holde seg for god til å føre. I dag er arbeidskraft dessuten en mangelvare, og alle som deltar i denne virksomheten kunne ha brukt sine krefter innenfor mer samfunnsnyttige og etisk forsvarlige sektorer. De bidrar nå til at Norges anseelse i andre land helt unødig skades av denne allment fordømte form for dyremishandling.
I likhet med alle andre varer som er fremkommet gjennom umoralske produksjonsformer, er hvalkjøtt å anse som en uanstendig vare. Slike varer burde verken vært tillatt produsert, importert eller omsatt i vårt land.
Les om saken i Asahi:
www.asahi.com/english/national/K2002030600706.html
Les om relaterte saker:
DNs artikkel: Økte jaktkvoter for hval
Hva kan du gjøre?