Respekt for individet


2002.03.04 Nationen:   Kommentar ved DN

SV vil bedre kuas liv

Kravet om madrasser for kyr ikke et grunnløst kuriøst utspill fra SV.
Gjennom avl har vi utviklet kyr som er uforholdsmessig tunge, og å tilby disse en liggeplass på betong er grotesk. Helseproblemene ved dette er godt dokumentert, og forsøk har tydelig vist at kyr som får velge benytter myke liggeplasser. Man skulle tro at det var en selvfølge å gi dyrene mulighet til å legge seg, ligge og reise seg uten fare for skader.
Les om saken i Nationen:
www.nationen.no/55/09/06/7.html