Respekt for individet


2002.03.02 Nationen:   Kommentar ved DN

Forbud mot kastrering av gris

Stortingets næringskomité foreslår nå at kastrering av griser skal forbys i Norge fra år 2009. Inntil forbudet trer i kraft er det kun veterinær som skal kunne kastrere under lokalbedøvelse. Dette påbudet skal tre i kraft allerede inneværende år. Regjeringen ønsket å innføre et forbud uten ikrafttredelsesdato. Næringskomiteens forslag støttes av representantene fra Sosialistisk venstreparti, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti.
Årlig kastreres ca. 650.000 norske grisunger uten bedøvelse. Bonden utfører det operative inngrepet selv, uten å gi dyrene bedøvelse.
Et tidsfestet forbud mot kastrering av grisunger har vært et hovedkrav og en høyt prioritert sak for Dyrebeskyttelsen. Vi synes at 2009 ligger altfor langt frem i tid, men er likevel glad for at det går mot slutten for denne uakseptable praksis.
Bøndenes protester kommer ikke uventet. De som står nærmest dyrene har dessverre ikke gått foran i bestrebelsene for å gi dyrene en stadig bedre velferd. Vi forutsetter at myndighetene legger forholdene til rette slik at dyreholdernes økonomi gjør det mulig å gi dyrene god behandling. Dette har vært en svakt ledd i utviklingen av etterkrigstidens industrielle dyrehold.
Les om saken i Nationen:
www.nationen.no/55/01/73/0.html