Respekt for individet


2002.02.28 Aftenposten:   Kommentar ved DN

Hund og katt mishandles i Korea

Hensynet til dyr må vektlegges i internasjonale relasjoner.
Det er ikke bare mishandling av katter og hunder beregnet for mat eller kvasimedisiner som skjemmer ut arrangøren av årets fotball-VM i Sør-Korea. I tillegg skjer det et omfattende og grusomt hold av de samme kjæledyrene med sikte på det internasjonale pelsmarkedet. Sannsynligvis finnes plagg med slik pels også i norske butikker. Les rapporten som dokumenterer mishandlingen i Korea, Kina og andre land.
Norske myndigheter bør legge hensynet til dyrs velferd til grunn for vårt lands offisielle internasjonale samhandling. På samme måte som når det gjelder menneskerettigheter. Også idrettsorganisasjoner bør kjenne ansvar for å benytte sitt kontaktnett til å bedre forholdene for både dyr og mennesker når anledningen byr seg. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet har protestert overfor Korea og har fått følge av flere kjente engelske spillere. Selv om vi i år ikke er kvalifisert til VM, er det likevel en fin anledning for både NIF og norske myndigheter til å fremføre sin sin mening overfor koreanerne.
Tilsvarende protester bør også fremføres overfor Kina, med tanke på deres kommende rolle som OL-arrangør. Hunder og katter behandles like ille i Kina som i Korea. I Kina holder man også et stort antall bjørner i knøttsmå bur, med en slange operert inn i galleblæren. Slik tvinges de til å leve i flere årtier. I likhet med så mange andre dyr er disse bjørnene ofre for den store etterspørselen i Asia etter "medisiner" basert på ren overtro. Uvitenhet er en svøpe for mennesket som rammer dyrene.
Les om saken i Aftenposten:
www.aftenposten.no/dyr/article.jhtml?articleID=284927
Les rapporten Pelsdyr: global handel med hunde- og kattepels:
../info-materiell/rapport_20000802_dbo.htm
Les om amerikansk kampanje mot hundepels:
www.skinnedpuppy.com
Hva kan du gjøre?

  • Unngå å kjøpe koreanske varer.
  • Protester overfor koreanske myndigheter.
  • Be vår utenriksminister fremføre en klar protest på Norges vegne.
  • Be Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund bruke sitt kontaktnett til å oppfordre Korea til å få slutt på overgrepene.
  • Hva kan du gjøre mer? Gjøre gode gjerninger?