Respekt for individet


2002.02.25 VG:   Kommentar ved DN

Når dyr setter vår toleranse på prøve

Dyrebeskyttelsen mener det er etisk uakseptabelt å betrakte, omtale eller behandle individer som såkalte "skadedyr". På samme måte som når andre menneskers atferd gjør tilværelsen mer tungvint for oss, settes vår toleranse på prøve hver gang et dyr oppleves som en ulempe. Å gripe til vold overfor mennesker i slike tilfeller blir allment fordømt. Den samme fordømmelse bør gjelde når det er dyr som er ofrene. Konsekvensen av en slik holdning vil være at vi må godta større anstrengelser og kostnader for å finne frem til løsninger som er i tråd med den etikk vi påberoper oss.
Med all rimelighet må man kunne hevde at fuglers adgang til luftrommet bør ha en naturlig forrang fremfor mennesket. Drepingen av fugler på flyplassene er bare en liten del av et stort bilde, der mennesket bruker vold for å avverge ulemper fra dyr. I Norge bedriver vi overfiske med fullt overlegg i årevis, for deretter å drepe hval og sel fordi vi ikke tåler konkurranse om den resterende fisken. Vi anlegger parker for å kose oss, og skyter ender og gjess fordi de også trives i slike landskap og legger igjen sine visittkort. Duer drepes fordi de skitner til bygninger. Bønder dreper trost fordi de liker jordbær.
Myndighetenes ettergivenhet overfor næringers og jegeres press for å drepe stadig flere arter og individer er en stygg trend som ikke bare rammer dyrene. Den rammer også vårt eget verdigrunnlag, og skaper større avvik mellom festtaler og virkelighet. Etter vår mening skal ikke menneskelig nærings- eller fritidsvirksomhet tillates å skje på bekostning av ville dyrs rett til å leve.
Dyrebeskyttelsen arbeider for større toleranse og medfølelse overfor såkalte "skadedyr", og for å fremme alternative løsninger som ikke innebærer dreping eller påføring av lidelse. Bare solid dokumentert overhengende fare for livstruende og omfattende skade eller sykdomsspredning kan forsvare å drepe et vilt dyr.
I tilfeller hvor det ikke anses å foreligge annet alternativ enn å drepe, skal dette gjennomføres så effektivt og smertefritt som mulig under statlig ansvar og kontroll.
Les om saken i VG:
www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=398183