Respekt for individet


2002.02.15 Nationen:   Kommentar ved DN

Sterkere satsing på økologisk produksjon viktig for dyrene

En grunnleggende tanke bak all økologisk produksjon er å benytte naturen som forbilde, Derfor er det logisk at dyr vil få større anledning til naturlig adferd i denne driftsformen. De vil også få mat som er mer naturlig, slik at de ikke rammes av unormal rask vekst og andre helseproblemer som følger av etterkrigstidens industrielle dyrehold.
Et eksempel er dagens tre ulike former for storproduksjon av egg. Burhøna sitter - ofte fjærløs - innestengt på en grunnflate som et A4-ark. De såkalte frittgående høns lever i store haller, med inntil 11 fugler per kvadratmeter og uten naturlig lys eller døgnrytme. Begrepet "frittgående" er således en språklig tilsnikelse, egnet til å villede forbrukeren til å tro at høna opplever det vi vanligvis forbinder med frihet. Den tredje store form for hønsehold er den økologiske. Hønene bor også her i haller, med inntil 7 fugler per kvadratmeter, men har i tillegg har de tilgang til uteplass. Bare disse hønene får i løpet av sitt liv får oppleve sol og vær.
Det er viktig at myndighetene tar sin del av ansvaret for å fremme økologiske varers muligheter i markedet, blant annet gjennom gunstige ordninger for beskatning, støtte og overføringer. Et viktig skritt vil være å skjerpe forbudet mot villedende reklame. Dyrebeskyttelsen krever full åpenhet om behandlingen av dyr i Norge, og aksepterer ikke reklame som tåkelegger virkeligheten.
Heller ikke den økologiske produksjonen skjer tilstrekkelig på dyrenes premisser. Dyrebeskyttelsen presser derfor kontinuerlig på for å bedre regelverket, og for å fremme dyrehold som er enda bedre. Vi forbereder en merkeordning for produkter fra det til enhver til beste dyrehold i Norge, og hører gjerne fra dyreholdere som mener å tilhøre denne gruppen.
Les om saken i Nationen:
www.nationen.no/54/24/37/0.html
Se også:
www.nationen.no/54/23/74/2.html
www.rspca.org.uk/servlet/ContentServer?pagename=RSPCA/News/NewsFeature&articleid=1011893777134&newsmode=normal&marker=1