Respekt for individet


2002.02.15 BBC News:   Kommentar ved DN

Første kloning av kjæledyr

Det er trist å se tidsskriftet Nature omtale den første klonede katt, finansiert av et firma som håper å tilby kloning av rikfolks kjæledyr. Vi stiller spørsmål ved om menneskets rett til gjøre dette mot dyr. Skadevirkningene er foreløpig uoverskuelige. Det er ikke gjennomført noen uavhengig vitenskapelig gjennomgang av erfaringene så langt. Men det er velkjent at misdannelsene har vært hyppige.
Dyrebeskyttelsen mener at kloning av dyr representerer nøyaktig samme etiske problemer som kloning av mennesker. I debatten om kloning hører man ofte uttalelser om at det først er ved kloning av mennesker at betenkelighetene starter. Etter vår mening ble den store etiske grensen passert da den første livsform ble klonet. I dag finnes kloninger av både sau, kyr, geit og mus. Og nå altså katt.
Årsaken til de manglende reaksjonen mot kloning av andre arter, har formodentlig samme årsak som samfunnets aksept for å anvende dyr til formål som ville regnes som grove overgrep overfor mennesker. Det stilles sjelden spørsmål om begrunnelsen for hvorfor dette skal være riktig. En tilsynelatende åpenbar forklaring er at det i praksis er den sterkestes rett som gjelder. Dyrene kan ikke selv forsvare seg mot tvang, og menneskets medfølelse overfor dyr er foreløpig ikke sterk nok til å avverge dette.
Les om saken på BBC News:
www.news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_1820000/1820749.stm