Respekt for individet


2002.02.14 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved DN

Økte jaktkvoter for hval

Fiskeriminister Svein Ludvigsen har økt årets kvote for vågehval med 125 dyr. Kvoten er fastsatt utfra "hensynet til en helhetlig ressursforvaltning, ...".
Dyrebeskyttelsen mener det er skammelig av Norge å drepe dette fredelige dyret. Med "helhetlig ressursforvaltning" menes formodentlig at man vil forhindre hvalen i å spise den fisken vi selv skulle ha fanget.
På bakgrunn av de uansvarlig store fiskekvoter myndighetene har latt seg presse til å vedta gjennom mange år, er det ikke moralsk akseptabelt å la hval og sel bli syndebukker.
Uansett er dreping av et dyr med hvalens fysikk og adferd vanskelig, og risikoen for langvarig lidelse er derfor mye større enn i annen jakt. Dessuten er det stor fare for at det går en unge sammen med moren. Å skyte en mor fra sin unge - eller omvendt - kan ikke aksepteres i noen form for jakt. Dyrebeskyttelsen krever stans i all norsk dreping av hval.
Hva kan du gjøre?