Respekt for individet


2002.02.13 Direktoratet for naturforvaltning:   Kommentar ved DN

Tragisk forverring for ville dyr


Mink
Foto: Barbara Jordan ©
Nye jakttider tillater at villminken nå kan drepes fritt hele året, selv når den har unger. Kanadagåsa er så uønsket at den kan få over to måneder lengre jakttid.
Endringene i jakttidene for perioden 2002-2007 er svært dramatiske for dyrene, og vil føre til en betydelig økning i antall drepte og skadde dyr. I forkant av vedtaket har Direktoratet for naturforvaltning ikke foretatt noen konsekvensutredning med overslag over økningen i antall drepte og skadeskutte, slik man ville forvente av forvaltningen innenfor andre samfunnsområder.
Mest sjokkerende og moralsk forkastelig er den fullstendige fredlysningen av villminken. Jegeren trenger nå ikke lenger å ta hensyn til verken fødselstiden eller perioden med oppfostring av ungene. Villminken har etter dette kommet i samme triste situasjon som villsvin og mårhund. Forskjellen er at dette for de to sistnevnte får små konsekvenser, siden de sjelden påtreffes i Norge. I praksis vil derfor myndighetenes grove overskridelse av de normale etiske grenser få langt større omfang for minken.
For øvrig er det særlig kanadagås og stripegås som kommer til å gå betydelig mer usikre tider i møte. De vil i verste fall kunne drepes i nesten fire og en halv måned lenger enn i dag. Dette til tross for at tusener av barnefamilier og andre nordmenn har et spesielt nært forhold nettopp til kanadagåsa. Folk som mater kanadagås i elver, sjøer og kanaler er et vanlig syn. De fleste vet dessuten at kanadagåsa lever i livsvarige parforhold, og forstår umiddelbart at dreping dermed også rammer den gjenværende make hardt. Medfølelse ser ut til å være en verdi som tillegges liten vekt i Direktoratet for naturforvaltning.
Man må spørre om den mentalitet som ligger bak bestemmelsene om å utsette så mange flere dyr for dreping og lidelser ved skadeskyting virkelig har tilslutning i det norske folk. Vi håper at det ikke er tilfelle. Forhåpentlig representerer Direktoratet for naturforvaltning ikke folk flest, men pressgrupper som har økonomiske interesser av at flere dyr skal drepes. Og ikke minst jegere, som i dag stort sett dreper dyr for rekreasjonens og spenningens skyld. Befolkningen og våre tillitsvalgte politikere bør se nærmere på om det er en slik utvikling vi ønsker i Norge.

Konsekvensene for hver enkelt art
Villmink: Fredlyst med uavbrutt jakttid hele året.
Kanin: Nyåpnet for jakt.
Elg og hjort: Oppholdet i jakten under brunstperioden er fjernet.
Gaupe: Utvidet jakt med 1 måned.
Rådyr: Utvidet jakt med 6 dager.
Grågås: Utvidet jakt med 2 måneder. Fylkeskommunen kan forlenge med ytterligere 10 dager.
Kortnebbgås: Utvidet jakt med 2 måneder.
Kanadagås: Utvidet jakt med 2 måneder. Kommunen kan forlenge jakta ytterligere med 2 måneder og 10 dager.
Stripegås: Utvidet jaktmed 2 måneder. Kommunen kan forlenge jakta ytterligere med 2 måneder og 10 dager.
Bever: Kommunen kan forlenge jakta med 15 dager.
Villrein: Villreinnemnda kan utvide reinjakta med 14 dager.
Sædgås: Jakt stanset pga. få gjenværende individer.
Les om saken hos Direktoratet for naturforvaltning:
www.naturforvaltning.no/wbch3.exe?ce=9405
Hva kan du gjøre?