Respekt for individet


2002.02.11 Nationen:   Kommentar ved DN

Kyllingen betaler prisen for våre nye matvaner


Eat mor chikin
Ill: www.twistedhumor.com ©

Vi krever full åpenhet om kyllingens tilværelse.

Vi spiser mer kylling enn noensinne. Hvitt kjøtt markedsføres og oppfattes som sunnere enn annet kjøtt, og prisene er presset til bunns.
Salgsinntektene fra de tre største fjørfeslakteriene utenfor Prior økte med 50 % i fjor. Prior selv er storebror i bransjen, med en markedsandel på 85 %. De regner med en økning på 10 % årlig fremover. Denne trenden har vedvart i mange år, men det er enda et stykke igjen til vi kommer opp på europeisk forbruksnivå.
Det norske folk spiser mer kylling enn noensinne. Såkalt hvitt kjøtt markedsføres og oppfattes som sunnere enn annet kjøtt, og prisene er presset så langt ned at de fleste kan følge sine lyster. Baksiden av denne utviklingen er at stadig flere fugler må utholde en tilværelse som er uendelig fjern fra både deres egen natur og fra våre idealer for behandling av dyr. Hvis vi skulle føre et etisk regnskap for det totale matinntaket her til lands, ville alle kyllingmåltidene veie meget tungt på den negative siden. Dyrebeskyttelsen mener det er nødvendig å få sannheten bak dette dyreholdet klart frem i dagen.
I vår opplyste tid må vi anta at folk flest er fullt klar over det store gapet mellom det liv disse fuglene burde ha fått leve, og slik de faktisk har det. Problemet er vår evne til fortrengning. Dyrebeskyttelsen mener det må iverksettes tiltak for å motvirke en kollektiv virkelighetsvegring som fører til så mye vondt for så mange. Både fuglene og vi selv trenger en moralsk vekkerklokke som kan ringe i rette øyeblikk. Og det handler ikke om annet enn å fremvise den ekte virkeligheten. I form av nøktern informasjon på forpakningene, og illustrasjoner som viser det sanne i stedet for det falske. Lovverket som skal sikre korrekt informasjon og forhindre villedende reklame må være annerledes for levende liv enn for hårsjampo. Såpass anstendighet skylder vi de dyrene vi utnytter.
Virkeligheten bak det ordinære kyllingmåltidet er et kort liv i en overfylt hall, med kunstig lys og mat regulert utelukkende med sikte på raskest mulig vekst. For kyllingen betyr dette store savn og helseproblemer fra begynnelse til slutt. Gjennom planmessig avl har den fått en umettelig apetitt. Foreldrefuglene har selvsagt også denne matlysten, men siden de skal leve så mye lenger, må de tåle en kontinuerlig sult for ikke å forvokse seg. De færreste vil forhåpentlig mene at dette er akseptabel behandling av dyr.

Lovstridig transport

Tilsynsrapporten fra dyrevernmyndighetene viser at kyllingens prøvelser ikke blir mindre når livets slutt nærmer seg. Da er helseproblemene på topp, og redselen i forbindelse med flyttingen til slakteriet er stor. Sulten blir intens når en fugl som er skapt med unaturlig høy apetitt blir nektet mat og vann i inntil 40 timer. Det er en uverdig lang og hard ventetid kyllingen blir utsatt for før den forsvinner inn til en sluttbehandling som slakteriene holder hemmelig. Da TV2 i fjor laget en dokumentar om kyllingens liv, nektet Prior adgang til sine slakterier, selv om de på sine nettsider utbasunerer åpenhet og ærlighet som kjerneverdier.
Dyrebeskyttelsen arbeider for et samfunn som tar ansvaret for at hver kylling får anstendige levekår, blir utsatt for minimal transport og gitt en skånsom avliving. Det er langt fram til et slikt samfunn. I mellomtiden bør vi i det minste sørge for at kyllingens tilværelse blir fremstilt på en sannferdig måte, og vi må kreve at den som bryter de regler som tross alt finnes, får en skarp reaksjon. De må ikke få anledning til å gjøre det igjen. Vi oppfordrer Statens dyrehelsetilsyn til å offentliggjøre hvilke konsekvenser lovbruddene som er avdekket har fått for de ansvarlige.
Les om saken i Nationen:
www.nationen.no/53/84/24/3.html
Les om relatert sak i Nationen:
www.nationen.no/54/97/13/4.html
Les forslag til endringer i Dyrebeskyttelsens plattform:
../dn/plattform_dyretransport.htm
../dn/plattform_hoensehold.htm
Hva kan du gjøre?

  • Kjøp bare kylling som du er sikker på har fått god behandling.
  • Krev at butikken skaffer deg slike produkter.
  • Fortell Landbruksministeren at du vil ha full informasjon om matens bakgrunn.
  • Protester mot at mat blir omsatt med manglende eller villedende informasjon.
  • Krev at de politiske partier lager regler som sikrer dyrene en anstendig tilværelse.
  • Minn bøndenes organisasjoner om dyreholders ansvar for sine dyrs velferd.
  • Hva kan du gjøre mer? Gjøre gode gjerninger?