Respekt for individet


2002.02.09 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved DN

Torpa-tragedien: Behov for nytt og bedre dyretilsyn i Norge

Redsel for barns og andres sikkerhet, bekymring over måten naboen behandler sine dyr og frustrasjon over at ingen griper inn i tide, burde ikke være nødvendig.
Det statlige ansvar for alt dyrehold hører under Landbruksdepartementet og dets underliggende Statens Dyrehelsetilsyn. Ytre etat består av fylkes- og distriktsveterinærer, som ifølge loven skal utnevne lokale dyrevernnemnder og fremme dyrevernsaken generelt. Handlingslammelse, lav autoritet, mangelfulle regler og dårlig økonomi preger mye av dette apparatets arbeid. Fravær av registrerings- og merkeplikt for hunder og andre familiedyr gjør en reell kontroll med denne mangfoldige og tallrike dyregruppen umulig.
Det har lenge vært behov for en grunnleggende gjennomgang av det offentlige dyrevernet. Slik det nå skjer i Sverige. La oss håpe at den kommende Stortingsmeldingen om dyrevern vil foreslå et helt nytt og vitalisert apparat, betryggende fristilt fra økonomiske og andre kryssende interesser. I dette tilsynet bør ansvaret samles for både husdyr, familiedyr og ville dyr. Det må gis et regelverk som er både klart og utfyllende, og medarbeidere med rett kompetanse og de ønskelige holdninger. I dag er hullene mange. Målet må være at alle dyr skal være like godt sikret mot vanskjøtsel, overgrep og uansvarlighet. Et slikt tilsyn vil effektivt forhindre skader hos mennesker, samtidig som det tar utgangspunkt i dyrenes beste.
Med innføring av registreringsplikt vil man kunne overvåke omsetning og hold av alle slags dyr, følge opp risikotilfeller og sørge for at uansvarlige personer ikke får anskaffe seg flere dyr enn de kan hanskes med. Mange bør overhodet ikke tillates å være dyreeiere. I disse dager høres heldigvis kloke stemmer som minner om at det ikke er en menneskerett å eie et dyr. Vi trenger et dyretilsyn som også forstår dette - og handler resolutt deretter.
Les om relaterte saker:
2002.02.06 Dyrebeskyttelsen: Torpa-tragedien: Aftenposten sjikanerer medarbeider i Dyrebeskyttelsen
2002.02.06 Dyrebeskyttelsen: Aftenpostens artikkel av spaltisten Brøyme