Respekt for individet


2002.02.08 Miljøverndepartentet:   Kommentar ved DN

Gi myndighetene din versjon av en dyrevennlig fremtid

Det er rosverdig at Miljøverndepartementet har laget egne nettsider for å få frem befolkningens visjoner om en langsiktig utvikling i vårt land.
Du kan delta på departementets kampanjeside. Si ifra hvor viktig det er å bevare den natur dyrene trenger for å leve. I dag har mennesket bemektiget seg en så stor del av naturen at mange andre arter ikke lenger får plass. Husk at Miljøverndepartementet og dets leder miljøvernministeren har stor innflytelse på hva slags livsvilkår ville dyr har i Norge.
Tilsvarende initiativ kan du etterlyse fra Landbruksdepartementet, som har hovedansvaret for tilsynet med alt dyrehold og at dyrevernlovens intensjoner blir etterlevet. Foreslå at de også lager egne sider hvor befolkningen kan være med på å diskutere hvordan vi skal gi dyrene et bedre liv.
Les om saken hos Miljøverndepartementet:
Si din mening om bærekraftstrategien!
Hva kan du gjøre?