Respekt for individet


2002.02.07 Nationen:   Kommentar ved DN

Kastrering av gris forbys

DN mener at et forbud mot kastrering av gris vil være et stort fremskritt for dyrs velferd i Norge. Det er derimot uakseptabelt med et forbud uten å sette en tidsfrist for når dette skal tre ikraft.
Den bedøvelse som skal gis før inngrepet er bare en nødløsning for en overgangsperiode, som bør ha så kort varighet som overhodet mulig. Både utfra et allment moralsk perspektiv - og med tanke på at vi aldri har brukt mindre andel av vår inntekt til mat (13 %) - har dagens forbruker god råd til å betale det som skal til for å gi dyrene et godt liv.
Slutt på den smertefulle kastreringen er et skritt på vei mot et slikt mål.
Les om saken i Nationen:
www.nationen.no/53/74/25/9.html