Respekt for individet


2002.02.06 Aftenposten:   Kommentar ved DN

Torpa-tragedien:
Aftenposten sjikanerer medarbeider i Dyrebeskyttelsen

Spaltist Brøym harselerer over at Dyrebeskyttelsens medarbeider setter spørsmålstegn ved om det var riktig å drepe hunder som ikke var involvert i den tragiske hendelsen. Brøym mener at vår medarbeider "åpenbart ikke har mer vett enn en russisk mynde".
Dyrebeskyttelsen mener det er upassende av Aftenpostens spaltist å benytte ironi og harselas i en sammenheng som denne, og vi beklager at avisen finner grunn til å omtale vår medarbeider på en måte som åpenbart er ondsinnet ment. Det gis inntrykk av at Dyrebeskyttelsen forsvarer - og er skyld i - dyrehold som kan føre til slike grusomme hendelser, og at vi derfor er som "fritt vilt" å regne for enhver som er på jakt etter syndebukker.
Vi anerkjenner at en spalte som "Hvilepuls" har en stil som vanligvis bør gi større rom for ironi og personkarakteristikk enn en vanlig artikkel. Men i dette tilfellet er det spaltisten selv som bryter genrens grenser ved å behandle et så brennbart og alvorlig tema på en så engasjert måte. Dermed står man tilbake med vær varsom-plakatens ordinære krav til etterrettelighet i både form og innhold.
Dyrebeskyttelsen er en verdibasert organisasjon. Vårt etiske utgangspunkt i respekt, medfølelse og toleranse gir Aftenpostens insinuasjoner et uvirkelighetens skjær. Vi synes det er trist at det skal være nødvendig å forsikre om at dyrevernere kjenner like mye medfølelse med ofrene som Brøym og ethvert normalt menneske. Brøym lar sin forferdelse få utløp i feil retning når han i hatske ordelag angriper både hunder generelt og mennesker som respekterer dyr. Debatten etter tragedien har for øvrig hittil vært preget av langt større saklighet og sindighet.
Målet må være å la hendelsen motivere til å lage ordninger som mer effektivt kan forebygge overgrep - mot både mennesker og dyr. Den beste løsningen vil sannsynligvis innebære et fullstendig nytt dyretilsyn, uten andre målsettinger eller hensyn, og forsyne dette med handlingsevne og like klare holdninger som regelverk.
Brøym hevder at alle hundene på Torpa var livsfarlige, og at det er såkalte dyreelskere som har skylden for at farlige hunder løper løse omkring og skader folk. Vi har vanskelig for å se at det er ekstremistisk eller menneskefiendtlig å stille spørsmål ved om det var riktig å drepe også de hunder som ikke hadde noe med tragedien å gjøre. Denne del av saken bør vurderes nærmere. Heller ikke når det gjelder dyr bør det bli akseptert praksis å ramme andre enn de som har begått den aktuelle handlingen. En slik praksis vil ikke være basert på verken respekt eller medfølelse. Og slett ikke på den kjærlighet som ifølge vårt livssyn bør omfatte både mennesker og dyr.
Les Aftenpostens artikkel av spaltisten Brøyme
2002.02.06 Aftenposten: Dyrisk
Les om saken i Aftenposten Aften:
2002.02.06 papirutgave
Les om relaterte saker:
2002.02.09 Dyrebeskyttelsen: Torpa-tragedien: Behov for nytt og bedre dyretilsyn