Respekt for individet


2002.02.01 Statens dyrehelsetilsyn:   Kommentar ved DN

Bare gjeting kan sikre beitedyrenes velferd

Dyrebeskyttelsen ser det som et fremskritt at det offentlige dyrevernapparatet, som skal forvalte dyrevernloven, så klart slår fast at det er eieren som må sørge for å verne om sine dyr på beite. Ansvaret for vern mot lidelse er det samme som for eier av hund, katt, ku eller gris. Selv om rettsvernet for mange dyr er langt sterkere på papiret enn i virkeligheten.
Vi er derimot uenige med Statens Dyrehelsetilsyn i at rovdyrene må drepes i områder som ikke er avsatt til dem. Dette er en urealistisk politikk, siden rovdyr ikke kan pålegges å holde seg innenfor et visst område. En slik strategi vil dessuten forhindre en balanse i naturen over hele landet. Et argument jegerne benytter er nettopp at de må være "sosialarbeidere i skogen", fordi den naturlige balansen er borte. Og så lenge jakten får fortsette, vil også dårlig dyrehold og mishandling fortsette. Det er umulig å utvikle de holdninger som trengs for å sikre godt dyrehold og motvirke mishandling, så lenge samfunnet aksepterer en allmenn rett til å drepe som hobby.
Den eneste løsning vi kan se for beitedyrene er å gjenoppta gjeting. Ingen annen løsning vil sikre mot de største lidelsene beitedyr utsettes for; sykdom og skade forårsaket av annet enn rovdyr. Selv om vi ikke hadde et eneste rovdyr i Norge, ville vi således hatt like stort behov for gjeting. Så får det bli samfunnets ansvar å se til at økonomien i næringen blir til å leve av for dyreholderne.
Les om saken hos Statens dyrehelsetilsyn:
www.dyrehelsetilsynet.no/norsk/nyheter/bufe_rovdyr01022002.html