Respekt for individet


2002.02.01 Statens dyrehelsetilsyn:   Kommentar ved DN

Svineholdsregister snart ferdig

Dyrebeskyttelsen ønsker velkommen all registrering av dyr og dyrehold som kan fortelle om - og bidra til - dyrs velferd i Norge. Vår målsetting er full åpenhet og lett tilgang til løpende informasjon dyr og dyrehold. Det må bli slutt på at slakteriene kan lukke sine dørene for medias innsyn, og at produkter fra dyr blir fremstilt i butikken på måter som bevisst skjuler hvordan dyrene har levet. Således er EØS-pålegget om etablering av et sentralt register for gris en god utvikling. Registeret bør utvides til å omfatte alle forhold av betydning for grisens velferd.
Tilsvarende registrering bør også etableres for alle andre dyrehold, inkludert familiedyr. I dag er det blant annet umulig å sikre velferden for tusener av dyr, ganske enkelt fordi dyrevernnmyndigheten ikke vet hvor de befinner seg.
Les om saken hos Statens dyrehelsetilsyn:
www.dyrehelsetilsynet.no/norsk/nyheter/svineholdsregisteret01022002.html