Respekt for individet


2002.01.25 El Paso Times:   Kommentar ved DN

Utfordring fra El Paso til norske myndigheter, veterinærer og norsk næringsliv

I El Paso tar myndigheter, næringsliv og veterinærer ansvar for byens uheldige kjæledyr. Sammen har de dannet Pets Alive El Paso, som skal finansiere tiltak til forebyggelse av hjemløshet.
I El Paso, Texas tar både myndigheter og næringsliv ansvar for byens kjæledyr. Med 3,8 mill. dollar fra myndighetene i ryggen, skal Pets Alive skaffe enda mer penger fra næringsliv og private. Målsettingen er å forhindre dreping gjennom å stanse overproduksjonen av katter og hunder. Det skal etableres et senter for ivaretakelse av hjemløse dyr, gjennomføres mobile steriliseringsprogrammer for hjemløse og gis støtte til dyreeiere med lav inntekt som trenger å sterilisere sine egne dyr. I tillegg arbeider mange veterinærer gratis med å sterilisere hjemløse katter.
I Norge ble forslag om en tilsvarende innsats fra en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruksdepartementet latterliggjort av høytstående politikere, aviser og kjentfolk. Stortingets daværende fremste dyrevernansvarlige - Morten Lund (Sp) - hadde aldri hørt om problemet. Mens Tromsøs politimester Truls Fyhn ville drepe alle hjemløse katter. En viss "amerikanisering" er tydeligvis ønskelig på dette området.
Les om saken i El Paso Times:
www.borderlandnews.com/stories/borderland/20020125-170434.shtml
www.borderlandnews.com/stories/borderland/20020209-174042.shtml