Respekt for individet


Er pelsdyrnæringen statstøttet dyreplageri?

[2000.11.01]

Programmet Rikets tilstand på TV2 viste onsdag 1. november en avsløring av forholdene på pelsdyrfarmer i Norge. Programmet presenterte pelsdyrenes lidelser på farmen, og det faktum at retten har erklært pelsdyrhold for uetisk, men ikke ulovlig av hensyn til næringens økonomiske interesser.

Nå er det avgjørende at så mange som mulig reagerer på dette uakseptable paradokset, og sier klart ifra at pelsdyrhold ikke kan aksepteres av det norske folk.

TV2 har lagt ut informasjon fra programmet på sine internettsider:
"Rikets Tilstand": reportasje om pelsdyroppdrett
Videoklipp fra pelsdyrfarmen
Videoklipp av avlivning av rev
Videoklipp fra utstilling av rev

Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet mot pelsdyrhold i mange år via flere tiltak som bl.a.:

Temaside om pelsdyr: På Dyrebeskyttelsens temaside finner du mer informasjon om norsk pelsdyroppdrett, linker til aktuelle sider på nettet, og tips til hva du kan gjøre for å bidra til å stanse dyreplageriet.

Støtt Dyrebeskyttelsens arbeid!
Hvis du ønsker å støtte Dyrebeskyttelsens arbeid kan du gjøre dette ved å melde deg inn her!