Respekt for individet


2004.08.21 Dyrebeskyttelsen:   Kampanje

Hjemløse dyrs dag

Hjemløse dyrs dag

Kampanjemateriell:

  • Løpeseddel: Skriv ut i A4 eller A3.
  • Plakat: Skriv ut løpeseddelen i A3 eller forstørr en A4-utskrift fra A4 til A3, klipp langs vertikal linje, og teip sammen venstre og høyre del til høydeformat.

Informasjon

Hva kan du gjøre?