Respekt for individet


2004.04.24 Dyrebeskyttelsen:   Kampanje ved DNs sekretariat


Forsøksdyrenes dag 24. april


Nemi
Ill: Nemi ©

Forsøksdyrenes dag markeres over hele verden, og Dyrebeskyttelsen markerer dagen i hele Norge.

Dyrebeskyttelsens Fond for alternativ forskning er et konkret tiltak for nedtrapping av dyreforsøk. Fondet fremmer forskning uten bruk av dyr ved å finansiere forskningsprosjekter som bruker alternative forsøksmetoder.

NOAH arrangerer demonstrasjon i Oslo, Bergen og Trondheim, og administrerer en e-postkampanje rettet mot næringskomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Kampanjemateriell

Informasjon

Hva kan du gjøre?