Respekt for individet


2003.03.06 Dyrebeskyttelsen:   Kampanje ved Bent Ellingsen, leder Dyrebeskyttelsen Drammen og omland

Det viktigste du kan gjøre for dyr i 2003


Sirkuselefant
Foto: George Eastman House ©

Ditt aller viktigste bidrag for dyrene i år er å sende en melding til Stortinget og be politikerne gi dyr bedre livsvilkår! Alle som bryr seg om dyr bør spandere de få minuttene dette tar. Adresser, forslag og fakta om dyrs situasjon i Norge finner du nedenfor.

Hvorfor akkurat nå?

For første gang på 30 år foretar Stortinget nå en full gjennomgang av lover og regler for husdyr, kjæledyr og andre dyr i menneskets eie. Da gjelder det å få politikerne til å forstå at vi er mange som forventer skikkelige fremskritt. Vi må kreve tiltak som tar mer hensyn til dyra selv enn til billig mat og høy fortjeneste.

Vi er mange som mener at dyr ikke skal behandles som ufølende "ting".
Etterkrigstidens ønske om fortjeneste og billig mat har ført til et industripreget dyrehold. Dyrene blir behandlet som ufølende ting. Sånn trenger det ikke å være. Ingen fortjener å leve i bur, i trengsel eller bundet i en bås.

Sett sammen din personlige beskjed til politikerne.

Fortell de som i disse dager avgjør dyrenes fremtid om at du forventer tydelige, omfattende og raske fremskritt. Husk å be om at forbedringene må innføres med kort overgangstid!

2003.11.04: Næringskomiteen har nå overlevert stortingsmeldingen til Landbruksdepartementet, så det er spesielt aktuelt å gjøre henvendelser dit: postmottak@ld.dep.no

[Post:
E-post:
Telefaks:
Telefon:
Næringskomiteen, Stortinget, 0026 Oslo
naring.postmottak@stortinget.no
23 31 38 47
23 31 37 48]

Her kommer noen forslag du kan velge blant, hvis du ønsker å peke på helt konkrete forbedringer:

1) Gjør det mulig for dyr å oppleve livet som godt.
 • Stans alt hold av dyr i bur (pelsdyr, høns, forsøksdyr).
 • Gi plass til å bevege seg fritt og naturlig ute og inne (kylling, høns, gris, ku, okse).
 • Forby avl på egenskaper som hindrer velvære og naturlighet (kylling, høns, ku).
 • Øk dyras trivsel og sunnhet gjennom berikelse av deres miljø.
 • Mor og barn må få rett til å være sammen (ku, gris, høns).
 • Sikre offentlig nødhjelp og omsorg til forlatte og hjemløse kjæledyr (katt, kanin).
 • Husk at også oppdrettsfisk har medfødte behov som må tas hensyn til.
2) Gi dyr bedre vern mot skade, sykdom og overgrep.
 • Etabler en uavhengig dyrevernetat som forebygger, veileder og hjelper dyr i nød.
 • Øk strafferammen for mishandling av dyr - gi obligatorisk terapi til overgriper.
 • Forbedre dyrevernloven og gi forskrifter for ethvert dyrehold - på dyrenes premisser.
 • Innfør registrering og offentlig kontroll av alt dyrehold.
 • Vern beitedyr mot skade og sykdom, såvel som mot rovdyr.
 • Forby hold av dyr som ikke kan få et godt liv i Norge (krypdyr, sirkusdyr m.v.).
 • Krev kunnskap for alle dyreeiere - det er ingen menneskerett å eie et dyr man ikke tar omsorg for.
3) Gi husdyr en mer verdig avslutning på livet.
 • Bygg opp mobile slakterier: Send slakter til dyr - ikke dyr til slakter.
 • Lag et tett nett av lokale slakterier for å hindre lange transporter.
 • Sørg for skånsom avliving i et miljø som demper stress og angst.
 • Krev full åpenhet om forholdene i slakteriene.
4) Få ned bruken av forsøksdyr.
 • Sterkere begrunnelser for å tillate bruk av et individ til smertelig forsøk.
 • Innfør full åpenhet om antall dyr, forskningsformål og håndtering av dyrene.

Fakta om dyr i Norge 2003

 • 40 millioner dyr slaktes.
 • 100 millioner oppdrettsfisk slaktes.
 • 120 000 sau dør på beitet; 75 % av skader og sykdom pga. dårlig tilsyn.
 • 40 000 pattedyr blir forsøksdyr.
 • 500 000 fisk blir forsøksdyr.
 • Ingen offentlig hjelp til kjæledyr som blir hjemløs fraflytting, dumping el.a.
 • Ingen registrering av kjæledyr betyr at ingen kan sjekke hvordan de har det.
Millioner lever i bur eller i trengsel, uten mulighet til å komme utendørs:
 • Burhøns har leveplass som et A4-ark.
 • 10 "frittgående høns" deler 1 kvadratmeter gulv.
 • Bare "økologiske høns" får komme utendørs.
 • Kylling lever i tettpakkede haller med 25 på hver kvadratmeter.
 • Kylling transporteres langt til slakteriet, med 40 per kvadratmeter.
 • Rev holdes i nettingbur på under en kvadratmeter.
 • Mink er skapt til et liv i vann, men holdes i tørre nettingbur på 1/3 kvadratmeter.
 • 90 % av kuene (250 000) står bundet i bås på 2 kvadratmeter mesteparten av året.
 • Okser flest lever hele livet innendørs i trange binger.
Andre fakta om dyr:
 • 3/4 av kyllingene kan ikke gå normalt, fordi de mates for å vokse unormalt raskt.
 • Mange kyllinger blir pga. manglende kontroll, ikke bedøvet under maskinell slakting.
 • Kua tvinges til å føde en kalv hvert år, men blir fratatt ungen straks etter fødselen.
 • Kalven blir satt i bås godt unna mora, selv om naturlig dietid er 10 md.
 • 90 % av kuene i båsfjøs må ligge på betong.
 • 85 % av kufjøs har "kutrener", hvor hun får støt når hun ikke tar et skritt bakover for å gjøre fra seg.
 • 50 % av slaktegrisene (650 000) får leddskader pga. harde gulv.
 • Tusener av dyr brenner inne hvert år - få bønder har effektiv brannberedskap.
 • Redde dyr transporteres stadig lenger, fordi lokale slakterier legges ned.
 • Vårt mest tallrike husdyr - oppdrettsfisken - er sterkt plaget av sykdom og misdannelser. Innestengt kan den ikke komme unna maneter, alger og andre farer.
 • Smitte og rømning fra oppdrettsanlegg truer villfisk med sykdom og utryddelse.
 • Sirkusdyr må reise 1 000 mil til 130 steder i Norge hver sommer.
 • Sirkusdyr tvinges til unormal oppførsel og unormalt liv både fysisk og sosialt.
 • Sirkusdyr trent opp ved hjelp av grov vold kan også opptre i Norge.

Les stortingsmeldingen hos Landbruksdepartementet:
St.meld. nr. 12 (2002-2003) Dyrehold og dyrevelferd

Les Dyrebeskyttelsens kommentar til stortingsmeldingen, vårt høringssvar til Landbruksdepartementet og annet relevant stoff. Tema: Rettsinformasjon

Hva kan du gjøre?