Respekt for individet


2002.08.30 Dyrebeskyttelsen:   Kampanje ved Siri Relling, sekretariatsleder DN

Gi din støtte til Sponheim: Ja til sirkus - uten dyr!


Sirkuselefant
Foto: arkiv
Gi din støtte til landbruksminister Lars Sponheim. Kopier teksten under, fyll inn navnet ditt og send en e-post til lars.sponheim@ld.dep.no.
Kjære Sponheim,
Jeg ønsker med dette å takke deg for ditt utspill om restriksjoner for bruk av fjerntlevende sirkusdyr. Dyr i fangenskap vil aldri trives, så dette var et steg i riktig retning!
Sirkus er en form for unødvendig bruk av dyr, som utvilsomt påfører dyrene plage. Jeg er enig i din uttalelse om den belastning transporten er. I sesongen transporteres dyrene så og si hver dag. Dette påfører dyrene stress bl.a. ved ujevne veier, fart, støy og temperatursvingninger.
Det er flere kritikkverdige sider ved sirkus:

  • Måten dyrene er oppstallet og fastlenket på strider mot dyrevernloven § 4 om tilholdsrom.
  • Sirkusdyr tvinges til å gjennomføre unormale bevegelser (Pleier en elefant å stå på hodet eller gi labb?), og deres naturlige reaksjonsmønster undertrykkes. I underholdningens navn frarøves de sin verdighet. Jeg setter et stort spørsmålstegn ved hvilken signaleffekt vi gir våre barn mht. respektfull behandling av våre medskapninger.
  • Dyrenes behov og naturlige instinkter blir på ingen måte ivaretatt. Det ensformige livet gir seg utslag i stereotype og unormale bevegelser.
Det oppdages stadig nye sider ved dyrenes intelligens og følelser. Norge bør ikke godta at dyr brukes som menneskelig underholdning, og ivaretakelse av dyrevernloven § 15 "Forbod mot å syne fram dyr offentleg" må skjerpes!
Det er fullt mulig å drive gode sirkus med akrobater og klovner.
Ja til sirkus - uten dyr!
Med vennlig hilsen
(ditt navn)
Les om sirkusdyr hos PETA:
Circuses.com
Hva kan du gjøre?