Respekt for individet


2002.04.24 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Helene Harsem, medlem i DN

Onsdag 24. april er forsøksdyrenes dag - og tid for ettertanke


Forsøkskanin
Foto: Arkiv
Hvert år brukes over en halv million pattedyr, fugler og fisk til forsøk i Norge - gjennomsnittlig ett dyr i minuttet! NOAH og Dyrebeskyttelsen markerer dagen med stand på Karl Johans gate.
Siden 24. april i fjor, har hundretusener av dyr blitt offer for forskning i Norge. Brukere av forsøksdyr er bl.a. forsvaret, kosmetikkindustrien, oljesektoren, kjemisk industri, landbruket og offentlige sykehus, og type dyr varierer fra fisk til hunder.
Våre lover setter i dag ingen grense for hvor sterke eller langvarige smerter det er lov å påføre et dyr. Samtidig har Forsøksdyrutvalget bestemt at institusjoner som vil utføre dyreforsøk kan gi seg selv tillatelse gjennom en "ansvarshavende". Dette fratar forsøksdyrene enhver form for sikring mot unødige smerter og redsler. Det finnes heller ingen øvre grense for antall dyr som kan brukes i forsøk.
I forsøksdyrsammenheng er begrepet "De 3 R-er" kjent. De står for:
  • Reduce (redusere antall dyr brukt til forskning)
  • Replace (erstatte dyr med alternative - og ofte bedre - metoder)
  • Refine (begrense dyrs lidelser)
Vi håper og tror at 2002 kan gi forsøksdyrene i Norge mer verdige leveforhold, samt at det vil gis betraktelige begrensninger på antall dyr som må ofres unødig. Det er opp til deg.

Med ønske om en god og reflektert sommer,
Dyrebeskyttelsen Norge
Les mer om saken på våre tema-sider for dyreforsøk:
Produkttesting
Forskning og undervisning
Bioteknologi
Alternativer

Faktaark: Forsøksdyr
Nettsteder som omtaler dyreforsøk: Linker
Hva kan du gjøre?