Respekt for individet


Myter rundt sirkus


Hver sommer ruller sirkusene inn til Norge. De reklamerer med moro for hele familien, fargerike kostymer og eksotisk dyr, som utfører triks etter et fingerknips fra treneren. Elefanter som står på ett ben og sjøløver som snurrer baller på snuten. Men det er en ting sirkusene ikke ønsker at du skal se: lidelsene til dyrene.

Dyrevernorganisasjoner har overvåket sirkus i flere tiår. De har dokumentert både brutale treningsmetoder og elendige levevilkår for dyrene. Med dette kan man stikke hull på noen av mytene rundt sirkus.

Myte nr. 1: Sirkusdyr utfører triks fordi de synes det er morsomt

Fakta:
Sirkuspromotørene hevder at det kun brukes positive treningsmetoder slik som belønningssystemer. Rapporter dokumenterer det motsatte. Treningsmetodene i sirkus inkluderer pisking, slag med klubber, stenger og underfôring.  Elefanter blir enkelte ganger slått med metallkroker som igjen kan resultere i fysiske skader. Treneren bruker brutale metoder for å opprettholde en dominant posisjon overfor dyret. De hevder videre at dyrene utfører triks fordi de synes det er gøy. De fleste triks som dyr på sirkus utfører er unaturlig for dyrene og øvelser de aldri ville gjort i det fri. Ville dyrs oppførsel vil alltid være instinktiv og uforutsigbar og de kan aldri kunne bli trent opp til å være trygge og totalt underkaste seg mennesker.

Myte nr. 2: Sirkusdyr blir behandlet som kjæledyr og læres opp og kost med hele livet

Fakta:
Flere sirkusdyr leases ut fra næringsdrivende. Dyrenes flyttes fra sirkus til sirkus, alt ettersom hvor det er sesong. Flere sirkuser har ikke kompetent veterinærhjelp. Dyrene blir trent opp etter brutale metoder og står lenket fast mesteparten av livet. Dyr som ikke underkaster seg eller har blitt for gamle til å opptre kan bli solgt til dyreparker, forsøkslaboratorier og også til privatpersoner - noe som lite sannsynlig vil øke deres livskvalitet.

Myte nr. 3: Etter forestillingen får dyrene slappe av i hyggelige omgivelser

Fakta:
Etter forestillingen blir dyrene lukket inne i trange bur og innhegninger. Der står de fastbundet til neste forestilling, eller de blir transportert til neste by. Sirkusdyr tilbringer det meste av livet sitt i trange innhegninger og bur hvor de knapt kan snu seg rundt. Sirkusdyr blir ofte transportert i trailere eller tog uten mulighet for ventilasjon og frisk luft. Dyrene risikerer å stå lange perioder uten fôr og vann.

Myte nr. 4: Sirkus er trygg moro for hele familien

Fakta:
Mennesker, så vel som dyr, blir skadet under sirkusforestilinger. Ville dyr er uforutsigbare. Det er flere eksempler hvor dyr blir skadet på grunn av mishandling fra sirkusets ansatte. I andre tilfeller blir publikum og ansatte skadet og i tilfeller drept av dyr som kommer ut av kontroll under en forestilling eller trening. Det siste eksempelet fra Norge er sirkus Arnardo's elefanttrener som ble klemt mellom 2 elefanter >>
Les om flere hendelser fra hele verden >>

Myte nr. 5: Sirkus lærer barn og voksne om eksotiske dyr

Fakta: Å se ville dyr utføre unaturlige triks, langt utenfor deres naturlige habitat gir liten innsikt i dyrenes verden. Hvis man ønsker kunnskap om dyr må de observeres i sitt naturlige miljø, ute i det fri. Når sirkus kler ut dyr i kostymer og presenterer dem som underholdningsobjekter, blir dyrene latterliggjort og utnyttet. Bevaring av utrydningstruede dyrearter må gjennomføres der hvor de naturlig hører hjemme. Det er lite formålstjenelig at et eksemplar av den truede arten blir vist frem i kostyme, hoppende gjennom brennende ringer, i en manesje.

Myte nr. 6: Dyr i sirkus blir beskyttet av lovgivningen

Fakta:
Dyrevernloven fastslår at det skal tas hensyn til dyrs instinkter og naturlige behov. Ingen av disse kravene blir oppfylt for sirkusdyr. Videre er det nedfelt et generelt  forbud  mot  å vise frem dyr for underholdningens skyld. Sirkusene får dispensasjon fra dette forbudet. Det er også forbudt  å holde eksotiske dyr i Norge; igjen får sirkusene dispensasjon fra regelverket. I stortingsmeldingen "Om dyrehold og dyrevelferd i Norge" (2002-2003) ble det signalisert at dyrs naturlige behov skal vektlegges i større grad, og landbruksminister Sponheim har uttalt at det er ønskelig med strengere restriksjoner. Dessverre lever fremdeles sirkusdyrene under bedrøvelige forhold, uten mulighet til å tilfredsstille naturlige behov.

Myte nr. 7: Dyrenes i norske sirkus har det mye bedre enn i utenlandske sirkus.

Fakta:
Dyrene i norske sirkus er ofte kjøpt eller lånt fra utenlandske sirkus eller fra utenlandske trenere. Disse dyrene blir trent opp med like brutale metoder som dyr til sirkus i andre land. Det er også flere eksempler på at ville dyr blir fanget og solgt til sirkus. Også disse dyrene kan like så godt ende opp i Norge som et annet land. Dyrene som opptrer på norske sirkus må  bo i små bur og innhegninger. Dyrene står oppbundet mesteparten av dagen på liten plass. Dyrene blir tvunget til å opptre i kostymer i kunstige og støyende omgivelser og foran et publikum. De kan heller ikke bevege seg utenfor de trange burene/innhegningene på grunn av smittefare og karanteneregler.

Myte nr. 8: Sirkus uten dyr er et dødt sirkus

Fakta:
Sirkus er ikke kun underholdning med dyr. Sirkus er også trapesartister, slangemennesker, klovner, sjonglører osv. Det eksisterer flere sirkus hvor det ikke benyttes dyr i det hele tatt. Det mest kjente er det franske "Cirque du Soleil". Dette er en samling trapesartister som underholder med de mest forrykende show. Les mer her >>

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker deg god underholdning - men ikke på bekostning av dyrene!