Respekt for individet 

Send e-protest

Send e-post til statsminister Jens Stoltenberg og konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen.

Forslag til brev:

Kjære statsminister Jens Stoltenberg og fiskeri- og kystminister, Dag Terje Andersen

Ifølge informasjon fra norske myndigheter dør ikke 20 prosent av vågehvalene som jaktes i Norge momentant, og de kan oppleve å gjennomgå ekstrem smerte i opptil en time. Jeg finner dette uakseptabelt og jeg vil gjerne vite hvorfor regjeringen forsvarer denne praksisen.

Vil du være så vennlig å informere meg om hva din regjering vil gjøre for å sikre at denne lidelsen stopper?


Med vennlig hilsen

Klikk her for å sende e-post!
OBS! Du kan kopiere og lime denne teksten inn i e-posten som du får opp ved å klikke på linken over.
Husk at hvis du endrer innholdet i brevet, vær vennlig å være høflig og saklig i formen.