Respekt for individet 

Si nei til lidelse


Vi trenger din hjelp for å sette fokus på norsk vågehvalfangst. Vi ønsker et svar fra norske myndigheter om hva de vil gjøre med den dyrelidelsen som fortsatt eksisterer i norsk hvalfangst.

Foto: WSPA/EIA
Årets fangst

I år har hvalfangerne fått en kvote som teller 1052 vågehval. Ifølge Stortingsmelding nr. 27 om norsk sjøpattedyrpolitikk har norske fangstmetoder forbedret seg over tid, men fortsatt risikerer vågehvalene en smertefull død.

Vågehvalene blir skutt og drept med en eksploderende harpun. Selv om fangerne forsøker å drepe hvalen raskt, er det åpenbart at lidelse for dyrene ikke kan unngås.

Ifølge opplysninger fra myndighetenes egne forskere, kommer ikke 20 prosent av vågehvalene til å dø momentant. Data som Norge har rapportert til den Internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) viser at det kan ta fra flere minutter opptil en time før disse hvalene dør.
Hvorfor er det så vanskelig å drepe en hval raskt?

Det blir skutt fra en bevegelig grunn mot et dyr som er i bevegelse og hvor kun en liten del av dyret er synlig i omlag 3 sekunder. Dårlige værforhold som tøff sjø og regn, gjør det enda vanskeligere for skytteren å sikre et nøyaktig treff.

Observasjoner

Sommeren 2005 rapporterte organisasjonen WSPA, etter at de filmet norsk vågehvalfangst, at en vågehval kjempet i opptil et kvarter med en harpungranat i kroppen før den ble avlivet med 7 rifleskudd.
I VG kunne vi etterpå lese at en talsmann for organisasjonen Høge Nord alliansen, som støtter norsk hvalfangst, uttale at ”det i verste fall kan ta opp til halvannen time” før en hval dør. Sommeren 2006 fortalte en journalist i det norske magasinet Ny tid om sitt opphold på en norsk hvalfangstskute. Journalisten tok for seg flere sider av hvalfangsten og intervjuet kapteinen. Av fem hval som ble skutt hevder journalisten at kun et dyr døde momentant og at de fire andre sårede dyrene gjorde flere forsøk på å slippe unna ved å dykke eller svømme alt de kunne bortover vannflaten. En flukt som gjerne varte i opptil 10 minutter. Dyr som altså har en harpun festet i seg og med en granat som har eksplodert i dem innvendig.

Vi mener at dette er uakseptabelt – gjør ikke du?

Hjelp oss med å kreve et svar fra den norske regjering ved å sende en høflig e-post til statsminister Jens Stoltenberg og konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen:

Send e-post til statsminister Jens Stoltenberg og konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Les brosjyren ”Risikerer en smertefull død”.

Les rapporten Troubled Waters.