Respekt for individet


Dyrenes Forsvarer 4/00

Pelsfarming: Politikere krever full gjennomgang av næringen

Av juridisk rådgiver Live Kleveland Karlsrud


Stortingspolitikerne har ikke vært klar over hvilket dyrplageri pelsnæringen innebærer. I programmet "Rikets tilstand" på TV 2 fikk de anledning til å se det med egne øyne. Fremstående politikere reagerte sterkt på innslaget, og krever nå full gjennomgang av pelsnæringen.

TV2 avslørte pelsnæringens hemmeligheter
Dyrebeskyttelsen Norge har i nesten to år kjent til at TV2 arbeidet med pelsfarming. 1. november i år ble innslaget sendt i programmet "Rikets tilstand". Reporter Tonje Steinsland dokumenterte hvordan pelsnæringen i ly av norsk lovverk holder rev innesperret på livstid i små nettingbur på under en kvadratmeter. TV-seerne fikk se hvordan revene hopper ørkesløst frem og tilbake i burene, og hvordan en revetispe i frustrasjon kaster seg over sin egen valp og dreper den. Pelsdyralslagets leder Olav Aa Eldøy uttalte i løpet av programmet at han ønsket forbrukerne skulle se på pels som et "harmonisk produkt".

Programmet viste også utdrag av dommen fra Eidsivating lagmannsrett, der retten fastslår at pelsfarming, sett fra en etisk synsvinkel, ikke kan forsvares. TV-seerne satt igjen med spørsmålet om hvordan denne uetiske næringen likevel kan være tillatt i Norge - og i tillegg motta nærmere 70 millioner kroner i statsstøtte hvert eneste år.

Politiske signaler
Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og stortingsrepresentant Vidar Kleppe (FrP) møttes i studio til debatt sammen med Dyrebeskyttelsen Norge og Pelsdyralslaget etter TV-programmet. Vidar Kleppe ga klart uttrykk for sin avsky over forholdene i pelsnæringen. Han krevde at pelsnæringen selv umiddelbart måtte rydde opp, og lovet i tillegg å ta spørsmålet opp i FrPs stortingsgruppe. Landbruksministeren innrømmet også at han ikke likte det han hadde sett. Han lovet på direkten full gjennomgang av pelsnæringen, både i regjeringen og i Stortinget. Dagen etter, på TV2 morgen-nyhetene, ble stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) intervjuet om pelsfarming. Han ga uttrykk for at pelsfarmingen innebærer uakseptable forhold for dyrene, og for at regelverket bør endres.

SV, ved stortingsrepresentantene Hallgeir Langeland og Olav Gunnar Ballo, fremmet noen uker senere et stortingsforslag om å endre dagens pelsdyrforskrift. SV går inn for at forskriften bør endres i tråd med hva Rådet for dyreetikk foreslo i 1994. Rådet foreslo da at dagens driftsformer i pelsyroppdrettet bør avvikles. SVs forslag innebærer at regjeringen vil bli tvunget til å ta et aktivt standpunkt i pelssaken. Høyre har uttalt i et brev at partiet mener regjeringen bør vurdere endringer i regelverket som sikrer best mulig behandling av dyrene. Partiet De Grønne ønsker å avvikle pelsfarmene slik de drives i Norge i dag. Sosialistisk Ungdom kom i en landsmøteuttalelse tidligere denne høsten med sterk kritikk av pelsnæringen. Ungdomspartiet går inn for betydelig strengere regulering av pelsfarming. Kristelig folkepartis Ungdom foreslår i en arbeidsutvalgs-uttalelse å forby pelsdyrfarming. Unge Venstre sier i en uttalelse at de anser dagens pelsdyroppdrett som dyremishandling.

Dyrebeskyttelsen Norge krever:

1. Forbud mot pelsfarming!
Stortinget bør forby pelsfarming, slik England er i ferd med å gjøre.

2. Strengere regler for pelsfarming!
I det minste bør Stortinget skjerpe reglene for hold av pelsdyr, slik at dyrene kan gå i innhegninger med bakkekontakt. Rever bør få leve i familiegrupper, slik det er naturlig for dem. Mink bør derimot skjermes mot kontakt med andre minker, siden minken i naturlig tilstand ikke omgås sine artsfrender. Mink er født med svømmehud mellom tærne, og bør alltid ha tilgang til badevann. Både mink og rev er rovdyr, som bør ha mulighet til jaktlek.

3. Kutt millionstøtten til pelsnæringen!
Skattebetalerne bør ikke tvinges til å subsidiere en næring, som uansett hvordan den innrettes, innebærer lidelser for dyr, og som har et sluttprodukt ingen er avhengig av.

4. Etableringsstopp i pelsnæringen!
Stortinget bør forsikre seg om at ikke nye personer starter opp med pelsnæring. Slik vil næringen iallfall få en slutt når dagens pelsfarmere gir seg.

Hva gjør Dyrebeskyttelsen Norge?
- Har samlet kunnskap om alle sider ved pelsnæringen: etologiske, økonomiske, juridiske, politiske, biologiske.
- Saksøkte pelsnæringen og oppnådde at lagmannsretten karakteriserte den som uetisk
- Kommuniserer med politikere
- Informerer publikum
- Informerer media
- Deltok i TV2s program "Rikets tilstand"

Du kan hjelpe revene og minkene som er innesperret
Dyrebeskyttelsen Norge vil takke alle våre medlemmer og støttespillere som har hjulpet oss i kampen for å hjelpe pelsdyrene. Uten pengegaver øremerket pelsdyrene, og uten alle som har skrevet leserbrev, kontaktet politikere, stått på stand eller spredd dyrenes nødrop ved hjelp av buttons, plakater eller foredrag, ville vi aldri ha nådd så langt som i dag.

Men vi er ennå ikke i mål. Skynd deg derfor å bestille materiell som du kan bruke i din opplysningskampanje for dyrene. Ikke vær flau for å vise andre hva du mener; husk at du snakker for noen som ikke kan snakke for seg selv!

Kilder:
1) TV2, "Tabloid" 01.11.00
2) TV2 "Morgennytt" 02.11.00
3) Brev av 14.11.00 fra De Grønne
4) Brev av 13.11.00 fra Høyres Hovedorganisasjon
5) Brev av 14.11.00 fra Unge Venstre
6) Brev av 13.11.00 fra Kristelig folkepartis Ungdom
7) Dokument 8 forslag i Stortinget 16.11.00