Respekt for individet


Dyrenes Forsvarer 1/00

Sirkus - i Trondheim bystyre

Av Elisabeth Berger


Her i Trondheim har vi ei "sirkustomt" hvor det hver vår og sommer kommer forskjellige sirkus og setter opp teltene sine. Hver gang jeg har sett sirkusvognene komme, har jeg tenkt mye på de stakkars dyrene som blir slept rundt land og strand i varmen i trange transportbiler bare for å komme fram til et nakent, ukjent sted. Der blir de servert en høyball bak en vogn uten mulighet for f. eks. naturlig jakt. For mennesker kan det kanskje se festlig ut, men for dyrene er det et sammenhengende mareritt. De har med harde metoder lært "morsomme" kunster, som ikke har noen som helst mening for dem selv. Til slutt så jeg meg så lei på alt dette at jeg bestemte meg for å gjøre det jeg kunne for at det rett og slett skulle bli forbudt med sirkus med dyr her i Trondheim!

Først skrev jeg et brev til alle styrerepresentantene i Trondheim Bydrift. Etter en stund fikk jeg svar om at saken var oversendt til Miljøavdelingen, men så hørte jeg ikke noe mer. Da tok jeg kontakt med to politikere som var representanter for Rød Valgallianse og miljøpartiet De Grønne i bystyret. Jeg ble veldig godt mottatt av begge to, de "tente på saken" og ville ta den opp som en interpellasjon i bystyret. Samtidig ga de meg det gode rådet at det antagelig var lurt å forberede alle politikerne på forhånd, og derfor skrev jeg et langt brev til alle de 85 representantene hvor jeg fortalte om hvordan sirkusdyr egentlig har det.

Så opprant den store dagen da saken skulle opp i bystyret! Jeg var veldig spent, spesielt fordi vi på forhånd hadde forberedt oss på alt fra å bli utledd og vitset med til "rungende taushet". Representanten fra RV la fram saken og forslaget som det skulle stemmes over på en utrolig fin måte. Han sa at dette til en forandring ikke dreide seg om kroner og øre, men først og fremst om verdier, og at det også hører hjemme i politikken. Som vanlig ved interpellasjoner svarte en kommunaldirektør, men han viste bare helt enkelt til dyrevernloven og mente kommunen ikke hadde noe ansvar utover det. Etter det kom et par av politikerne med korte og stort sett saklige innlegg. Så tok "min" politiker ordet igjen og sa at dyrevernloven var vel og bra, men at vi her i kommunen faktisk kunne bestemme selv "gå lenger" enn de generelle formuleringene i loven og lage egne vedtak. Han ba om at det skulle stemmes over forslaget og ordføreren sendte det til votering. Ordlyden var slik: "Det utarbeides et kommunalt regelverk som hindrer at sirkus - eller lignende virksomheter tillates å benytte kommunale anlegg, hvis virksomheten omfatter framvisning av dresserte, ville dyr".

Spenningen var nesten ikke til å holde ut! Jeg hadde vel egentlig aldri virkelig trodd at vi ville få flertall for saken, men at vi bare skulle få fire-fem stemmer fra "de røde" og "de grønne". Stor var derfor overraskelsen og gleden da avstemmingen viste 29 stemmer for! Dette var ikke nok, men likevel over 1/3 av bystyret! Det manglet faktisk bare 14 stemmer på at det ble vedtatt et forbud mot sirkus med dresserte, ville dyr i Trondheim! Stemmene vi fikk var fordelt på de fleste partiene, og det sier noe om at det er mange som bryr seg om dyr når det kommer til stykket. Kanskje har vi mulighet til å lykkes når vi prøver neste gang. For kampen går videre! Jeg var alene om å ta initiativ til og forberede saken, men var utrolig heldig som fant noen politikere som hjalp meg med "å få den opp". En stor takk til dem! Gjennom hele prosessen ble jeg behandlet ordentlig av det offentlige og alle "kontorer", og det oppsto ingen vanskeligheter eller konflikter. Demokratiet virket!

Alt dette viser at vi kan gjøre noe selv om vi er få eller til og med helt alene. Kanskje du kan tenke deg å gjøre noe lignende på ditt hjemsted?