Respekt for individet


Dyrenes Forsvarer 4/96

Gråhval

- slaktet med automatgevær

Kilde: Aftenposten

Automatgevær av typen Kalasjnikov, av og til med panservåpen, ble brukt av russerne i jakten på gråhval i 1995.

Dette ifølge opplysninger den offisielle russiske utsendingen har levert til vitenskapskomiteen i IWC. Russland hadde i 1995 lov til å fange 140 gråhvaler, men tok bare 85.

Drept av 700 kuler
Den russiske rapporten inneholder også opplysninger om antall kuler som ble brukt og tid for avlivning. De fleste hvalene ble pepret med mellom 350 og 550 kuler. På det meste ble det brukt 700 kuler. For 67 av hvalene tok avlivningen minst 3 timer, på det meste 9 timer. I rapporten gis det ingen forklaring på hvorfor avlivningen tok så lang tid. En mulig forklaring er at hvalfangerne rett og slett ikke vet hvor de bør treffe, og at de skyter til hvalen blør i hjel. I tillegg til bruken av Kalasjnikov automatgevær, ble det brukt pansergevær eller panservernkanon. I det siste tilfellet krevde avlivningen "bare" 5 skudd og tok "bare" 1 time.

Urbefolkningen
Gråhvalen, som kan bli 14 meter lang og veie opptil 35 tonn, er vernet. Men likevel får Russland en årlig urbefolkningskvote, fordi inuittene tradisjonelt har jaktet på denne hvalen i det nordlige Stillehavet.

Sovjetisk juks med fangstkvoter
Det er også kommet frem at det i Sovjetunionen ble fanget langt flere hvaler enn oppgitt til IWC. Russiske representanter har fortalt om hvordan hvalskutene ble kamuflert som fiskebåter når de var ute på illegale tokt. KGB hjalp til med dekkoperasjonene. Imidlertid ble de ulovlige fangstene og underrapporteringen stanset da internasjonale hvalfangstinspektører kom ombord i 1972. For internasjonal hvalforskning er de nye opplysningene av svært stor betydning. Sovjets fangst av både retthval og blåhval kan forklare hvorfor bestandene av disse hvalartene ikke vokste, selv om de var fredet.