Respekt for individet


Dyrebeskyttelsen:   Valg 2005


Gå til: Valg 2005 hovedside - pels - burhøns - forsøksdyr - hjemløse dyr - jakt - dyretransport - rovdyr - dyresex - rett til liv - rett til å eie dyr

Stortingsvalg 2005: Hvordan få en dyrevennlig regjering?

Høstens stortingsvalg nærmer seg. I mai 2005 sendte Dyrebeskyttelsen Norge ut spørsmål til de forskjellige politiske partiene for å klargjøre deres holdninger til viktige spørsmål innen dyrevern og -velferd.

Det er helt klare forskjeller i de enkelte partienes interesse og engasjement vedrørende dyrevernspørsmål. Enkelte partier har gjennomtenkte og grundige svar, noen svarer vagt og henviser til landbruksdepartementets dyrevelferdsmelding fra 2003, mens andre svarte ikke i det hele tatt. Enkelte partier ser dyrs velferd som et viktig samfunnspolitisk spørsmål, hvor dyr har egenverdi. Andre setter økonomiske verdier og næringsinteresser foran dyrevelferd.

Til orientering fikk vi aldri tilbakemelding fra Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet, så deres svar har vi hentet ut fra årets partiprogrammer. Deres svar vil derfor fremstå som mer generelle enn spørsmålene er stilt, og noen steder fant vi heller ikke svar på våre spørsmål i deres partiprogram. .

Fremdeles i tvil om hva du skal stemme? Hvis du er glad i dyr og ønsker at deres velferd og rettigheter skal bli bedre ivaretatt bør du lese de neste sidene nøye! (Dyrebeskyttelsen Norge har tatt seg den frihet å redigere/forkorte innkomne svar, evt. tekst fra partiprogram.)

Hva sier partiene om:

Pelsdyr >> Burhøns >> Forsøksdyr >> Hjemløse dyr >> Jakt  >>
Dyretransport >> Rovdyr >> Forbud mot dyresex >> Rett til liv >> Rett til å eie dyr >>


Les Dyrebeskyttelsen Norges pressemelding av 10. august 2005 >>

 

        

      


Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>