Respekt for individet


2005.01.07 Dyrebeskyttelsen:   Veterinærvakten

Veterinærvakten - en kilde til bekymring


Foto: Jenny Østgård


Den norske veterinærforening (DNV) har trukket seg fra avtalen med staten om klinisk veterinærvaktordning på kveldstid og i helgene.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og DNV har så langt ikke kommet til enighet i lønns- og prinsippspørsmål. Den 7. januar i år var partene nok en gang kommet til møte, uten at man kom frem til en løsning.

Norges bondelag kan fortelle at så langt har 16 dyr dødd som følge av konflikten, og Dyrebeskyttelsen Norge er svært bekymret for at dødstallene og antall dyr som lider skal øke.

Les Dyrebeskyttelsen Norges brev av 7. januar 2005 til Landbruks- og matdepartementet og Den norske veterinærforening

 

Til

Landbruksdepartementet

v/ ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken

gudbrand.bakken@lmd.dep.no

Den Norske Veterinærforening
v/ president Hans Petter Bugge

hpb@vetnett.no

Kopi:
Div. media og bondeorganisasjoner

 

 Åpent brev ad veterinærvaktordningen

 

Dyrebeskyttelsen Norge ser med bekymring på siste ukes utvikling. Norsk Bondelag har opplyst at 16 dyr allerede har måttet bøte med livet grunnet den pågående konflikten. Dette tallet inkluderer ikke alle de husdyrene som har gjennomgått flere timers lidelser før de tilslutt mottar veterinærhjelp. Uten en fungerende veterinærvaktordning, er Dyrebeskyttelsen Norge svært bekymret for at antall døde og lidende dyr vil stige.

 

Landbruks- og matdepartementet har sendt et forslag til forskrift på høring. Fristen for denne høringen er førstkommende mandag 10. januar 2005. Dyrebeskyttelsen Norge finner det dessverre ikke mulig å kunne svare på denne høringen, da den nesten utelukkende dreier seg om statens satser til veterinærvakten.

 

Dyrebeskyttelsen Norge er Norges største dyrevernorganisasjon med lokalforeninger i alle landets fylker. Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat har den siste uken mottatt flere hundre fortvilte telefoner og e-poster fra hele landet, både fra bondeorganisasjoner, bønder og publikum forøvrig. De tilbakemeldingene vi får, viser også at kjæledyr lider under konflikten. Dette til tross for forsikringer om det motsatte, da veterinærer generelt er vanskelig å nå. Situasjonen er uakseptabel, folk er opprørt og lurer på hvilken side Dyrebeskyttelsen Norge tar i saken – veterinærenes eller statens.

 

Vårt svar er klinkende klart: Vi er på dyrenes side!

 

Situasjonen pr. dags dato er dyrevelferdsmessig uholdbar, da det er en uskyldig tredjepart – dyrene – som er lidende under konflikten. Partene har begge et ansvar - ovenfor dyrene - til omgående å løse konflikten. Vi anmoder derfor partene om at det umiddelbart fremarbeides en tilfredsstillende løsning, ikke minst for dyrene.

 

Dyrebeskyttelsen Norge beklager også dypt at partene på dagens møte ikke kunne nå enighet, og slik normalisere tilstanden og sikre dyrene hjelp.

 

Vennlig hilsen

Dyrebeskyttelsen Norge 

 

Siri Relling, sekretariatsleder 

telefon 23 13 92 52/91 87 63 88

e-post: siri.relling@dyrebeskyttelsen.no

Jannicke Gram, juridisk rådgiver

telefon: 23 13 92 50

e-post: jannicke.gram@dyrebeskyttelsen.no

 

 
Les mer her:
Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>