Respekt for individet


2005.01.07 Dyrebeskyttelsen:   Ulvejakt i Hedmark

Dyrebeskyttelsen oppfordrer: Protestér mot ulvejakt i Hedmark

 


Foto: Bjørn-Owe Holmberg/Dagbladet


Direktoratet for Naturforvaltning har åpnet opp for jakt på 5 ulver i to ulike områder i Hedmark fylke.

Dyrebeskyttelsen Norge tar sterk avstand fra ulvejakten, og vil minne myndighetene om at ulven fremdeles er en fredet dyreart i Norge. I Stortingets vedtatte rovviltmelding, stortingsmelding nr. 15 (2003-2004) er det også en konkret intensjon om at rovdyrene skal være en del av norsk fauna.

Hjelp oss å protestere mot ulvejakten

Under finner du forslag til tekst du kan skrive til Direktoratet for naturforvaltning. Du må gjerne endre i teksten, slik at ikke alle e-poster blir like. Husk å skrive under med fullt navn.

E-posten sendes til Terje Bø, seksjonssjef ved Direktoratet for naturforvaltning. Send gjerne en kopi til

Forslag til tekst:


Til seksjonssjef Terje Bø, Direktoratet for naturforvaltning

Jeg er informert om at det er åpnet for lisensjakt på fem ulv i to områder i Hedmark fylke. Til orientering er ulven fremdeles en fredet og sårbar dyreart i Norge.

Jeg er av den oppfatning at alle dyr har en plass i norsk fauna, også ulven. Ulven blir stadig gjort til syndebukk for drap av bufe og tamrein, mens det omvendte faktisk er tilfelle. Ulven tar minst dyr av alle de store rovdyrene i Norge!

Et annet problem er den stadige og økende ulovlige jakten på ulv i Norge. Et ukjent antall ulv blir hver år drept ulovlig, noe som bl.a. ble dokumentert av NRK Brennpunkt (http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/3692099.html).

Ulvebestanden er svært sårbar. La de få dyrene som er i Norge få en sjanse til å bli bærekraftige!

Vennlig hilsen

 

 

Les mer her:
Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>

Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>