Respekt for individet


2005.01.05 Dyrebeskyttelsen:   Tsunamitragedien

Flomkatastrofen - hjelp dyrene i Asia


Foto: WSPA

Vi har alle den siste tiden sett de hjerteskjærende bildene fra naturkatastrofen i Asia, og føler dypt med alle berørte parter. Midt oppe i alle de menneskelige lidelsene, lider også tusenvis av dyr, hovedsaklig av sult og skader etter bølgen.

De store, internasjonale dyrevernorganisasjonene følger situasjonen fra time til time, og forsøker nå å få overblikk over hvor det er størst behov for nødhjelp til dyrene.

 Dyrebeskyttelsen Norge er medlem av WSPA, en internasjonal dyrevernorganisasjon, og WSPAs Generalsekretær Peter Davies sier at:

"The effects of the earthquake and subsequent tsunami have become a tragedy of truly horrendous proportions for people and animals alike. In the countries badly hit by this disaster, livestock and working animals are vital to the lives of rural communities that depend upon them for their very survival.

Supplies of vital veterinary medicines, such as antibiotics, can make the difference between life and death for animals in the aftermath of disaster and helping animals has a real impact on the long-term process of people rebuilding their shattered lives, particularly in farming communities."

Noen av organisasjonene, som f.eks. IFAW og HSUS, har opprettet egne innsamlingsaksjoner, hvor man kan donere penger via internett.

Les mer om de internasjonale dyreorganisasjonenes hjelpearbeid her:
  • WSPA - World Society for Protection of Animals
  • IFAW - International Fund for Animal Welfare
  • HSUS - Human Society United States
  • AnimalsAsia
Hvordan kan du hjelpe?

1) Dyrebeskyttelsen Norge vil samle inn penger til dyrene i Asia. Pengene vil bli overført til vår internasjonale samarbeidspartner. Ønsker du å støtte vårt hjelpearbeid, kan du sende inn penger til:

Dyrebeskyttelsen Norge, Karl Johansgt. 6, 0154 Oslo
Kontonummer: 1644 18 48351
NB! Husk å merke giroen: "Hjelp til dyrene i Asia"

2) AnimalsAsia har på sine nettsider bankkontonumre til ulike dyrevernorganisasjoner i Asia >>

3) Overfør penger via internett:

  • WSPA (World Society for Protection of Animals)
  • IFAW (International Fund for Animal Welfare)
  • HSUS (The Humane Society of the United States):