Respekt for individet


2004.05.07 Dyrebeskyttelsen:   Annonse ved DNs sekretariat


Stilling ledig: Marine Mammal Campaign Assistant - søknadsfrist utgått


Hval
Foto: Leo Kulinski, Jr. ©

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) ble etablert i 1859 og er Norges eldste og største dyrevernorganisasjon med 8 000 medlemmer. DN arbeider for å forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr. DN støtter tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og sitt biologiske behov.

Dyrebeskyttelsen Norge i Oslo søker etter en:
Marine Mammal Campaign Assistant

Arbeidsoppgavene vil være å koordinere DNs kampanjer for hval og sel. Du vil arbeide med organisasjoner og institutter som støtter opp under DNs kampanjer i inn- og utland. I tillegg vil du fungere som mediakontakt og DNs ansikt utad. Som marin kampanjeassistent vil du få en selvstendig, spennende, utfordrende og ikke minst en givende jobb.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • fremtredende kunnskaper om marine pattedyr
  • gode kunnskaper innenfor dyrevern- og miljøloven
  • evne til å kommunisere, både muntlig og skriftlig
  • meget gode organisatoriske evner
  • jobbe selvstendig, samtidig være teamorientert
  • takle utfordringer
  • relasjonsbygging
  • genuin dyreverninteresse hvor interessen er mere enn bare en jobb

Stillingen er en fulltids prosjektstilling av ett års varighet med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Søknaden bes sendt snarest per e-post på norsk og engelsk til Siri Relling: siri.relling@dyrebeskyttelsen.no.

Eventuelle spørsmål angående stillingen rettes til Birgitte Elvegaard: elvegaard@web.de, telefon +49 40 866 50030.

http://dyrebeskyttelsen.no