Respekt for individet


2004.04.16 Dyrebeskyttelsen:   Leserinnlegg ved Dns sekretariat

Den enes død, den andres brød

Bjørnunge

Foto: Skandinavisk dyrepark ©

Av Siri Relling og Gunda Ruud, Dyrebeskyttelsen Norge

Scene 1, Desember 2003: Den årlige avlivingen av bjørnunger ved Vassfaret bjørnepark finner sted, og presse og publikum raser. Dyrebeskyttelsen Norge mottar flere henvendelser fra sinte og fortvilte mennesker som mener Dyrebeskyttelsen må gripe inn og ta ansvar.

Scene 2, April 2004: Vassfaret bjørnepark viser for første gang frem årets nye bjørnunger. Presse og publikum er invitert, og bjørnungene blir klappet og filmet, og man sukker henført over de søte små nøstene.

Fremtidig Scene 3, Desember 2004: Bjørnunger ved Vassfaret bjørnepark har nylig blitt avlivet, og Dyrebeskyttelsen Norge mottar henvendelser fra sinte og fortvilte mennesker som mener Dyrebeskyttelsen må gripe inn og ta ansvar ...

Dyreunger er god PR for dyreparker. Familier drar dit med sine egne små for å oppleve dyr på nært hold. Dyreunger tiltrekker publikum og bringer klingende mynt i dyrepark-kassen. Noen dyreparker kan også lokke med salg av bjørnekjøtt når sesongen er over.

Rådet for dyreetikk, et uavhengig rådgivende organ, oppnevnt av landbruksdepartementet, uttalte allerede i 2001 følgende:

"Dersom dyreparkene produserer et stort antall dyreunger hvert år, vel vitende om at de fleste må avlives etter endt sesong, mener Rådet at en slik "bruk og kast"-mentalitet vitner om manglende respekt for liv. For å unngå at et større antall dyreunger årlig må avlives, mener Rådet at myndighetene bør kreve i driftstillatelsen at parken utarbeider en plan for reproduksjonskontroll” …. ” Det er heller ikke akseptert skikk å anskaffe kattunger eller valper for å avlive dem når de ikke lenger er like søte, eller ferien er slutt." ... "Det er ikke likegyldig om dyreunger som har kommet til verden, får leve eller ikke."

Dyreparker bidrar til et syn på dyr som mindreverdige skapninger, underlagt menneskets kontroll og født for menneskets fornøyelse. Det er en kynisk bedrift basert på drap av dyreunger for økonomisk profitt. Dra heller på safari eller se en dyrefilm! Her kan man kan lære om frie dyr i sitt naturlige miljø på en måte som gir respekt, forståelse og ærefrykt for våre medskapninger.

Eller frister det mer med bjørnebiff?