Respekt for individet


2003.10.17 Dyrebeskyttelsen:   Anmeldelse ved Siri Relling, sekretariatsleder DN


Anmeldelse for brudd på dyrevernloven § 9, 1. og 2. ledd, og forskrift om avliving av hund og katt § 2, 1., 2. og 3. ledd


Anmeldelse Robinson

Anmeldelse Robinson