Respekt for individet


2003.10.17 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Siri Relling, sekretariatsleder DN


Kattedrap i "Robinson" på TV3


Katt på Robinson
Foto: VG ©

Søndag 19. oktober vil en katt bli drept og spist på reality-serien "Robinson". Norske seere sjokkeres av hva TV3 kaller underholdning.

Katten er angivelig kvalt - en avlivningsmetode som er forbudt ifølge norsk lov, se forskrift for avliving av hund og katt. Dyrebeskyttelsen Norge mottar en storm av telefoner og e-poster fra opprørte dyrevenner. Vi har nå anmeldt TV3 og Strix Television AB, og vi har tidligere anmeldt både "Farmen" og "Big Brother" for brudd på dyrevernloven.

Vi reagerer mot avlivningsmetoden og signaleffekten som resulterer i at ungdom kopierer "barbariske" drap og mishandling av dyr.

En ting er å presse seg selv og sine grenser, slik disse reality-seriene legger opp til. En annen ting er når denne grensesprengingen går ut over våre medskapninger. Hva blir det neste? Katten har lav nok status som det er.

Les om saken:
Brev til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland
Dyrebeskyttelsen Norges anmeldelse av TV3 og Strix Television AB
VG: Spiser katt på TV
Aftenposten: Spiser katt i "Robinson"

Hva kan du gjøre?