Respekt for individet


2003.09.04 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Siri Reling, sekretariatsleder DN


Redaktør til Dyrenes forsvarer


Dyrenes forsvarer
Foto: Arve Jensen ©

Vi søker ny redaktør til vårt medlemsblad Dyrenes forsvarer. Bladet har 28 sider og kommer ut fire ganger i året. Det er sammensatt av faglige artikler, informasjon fra lokalforeningene, leserbrev, m.m.

Arbeidsoppgaver

Redaktøren skal redigere og kvalitetssikre stoffet, og passe på at det ligger innenfor vår etiske plattform. Redaktøren må også være forberedt på å skrive i bladet.

Arbeidssted

Redaktøren velger selv arbeidssted (hjemme?), men bør være bosatt i Oslo. Tilgang til oppegående pc, e-post og internett er nødvendig. Du vil ha et tett samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat om vinkling og tema for hvert nummer. Sekretariatet kan også bidra med artikler, tips om aktuelle fagpersoner, o.a.

Lønn

Dyrebeskyttelsen Norge er en frivillig organisasjon, og økonomien avspeiler dette. Ingen artikler i bladet honoreres. Vi kjøper ikke bilder fra dyre bildearkiver, men bruker bilder vi har tatt selv, eller har fått fra velvillige (og flinke!) medlemmer - eller artikkelforfatterne selv. Redaktøren må derfor regne med å få sin lønn i himmelen, eller vi kan bli enige om en symbolsk kompensasjon.

Kvalifikasjoner

Du bør ha journalistisk bakgrunn eller erfaring fra lignende arbeid, og være inneforstått med hva Dyrebeskyttelsen Norge står for.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med sekretariatet:
telefon: 23 13 92 50 kl. 10-14. Spør etter Siri eller Gunda
e-post: post@dyrebeskyttelsen.no

Vi ser frem til å høre fra deg!

Les vår etiske plattform:
Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform

Hva kan du gjøre?