Respekt for individet


2003.06.03 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Hanne Feragen, nettredaktør DN


Status ku på Stortinget


Løvebakken
Foto: Stortinget ©

Innstilling fra næringskomiteen om dyrehold og dyrevelferd ble behandlet under åpent møte på Stortinget 3. juni. Hovedtyngden av politikerne prioriterer livsvilkårene til bøndene og lønnsomheten i pels- og husdyrnæringen framfor velferden til dyrene.

Inge Ryan (SV) viste mest dyrevett av alle i manesjen under dagens åpne møte, og Dyrebeskyttelsen takker for innsatsen og oppfordrer dyrevenner til å gjøre det samme.

Les Innstilling fra næringskomiteen om dyrehold og dyrevelferd:
Innst. S. nr 226 (2002-2003)

Hva kan du gjøre?