Respekt for individet


2003.05.21 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Tine Larsen, Alliansen mot patentdirektivet


Stopp patent på liv!


Mus med øre
Foto: CNN ©

Markering mot patentdirektivet 22. mai 2003

Stortinget har nå EUs patentdirektiv til behandling, og det er klart at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet danner flertall for å innføre direktivet i norsk lovgivning. Næringskomiteen har avgitt innstilling som er på høring i energi- og miljøkomiteen og utenrikskomiteen, før endelig innstilling snart vil avgis. Saken kommer etter alt å dømme opp til endelig votering i Stortinget før sommeren.

Torsdag 22. mai er det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Alliansen mot patentdirektivet hvor Dyrebeskyttelsen Norge er medlem, markerer dagen på Eidsvolls plass foran Stortinget 22. mai kl. 11-12. Vi vil formidle at det er usolidarisk og manglende respekt for internasjonale miljøavtaler å innføre patentdirektivet, som er i strid med FNs konvensjon for biologisk mangfold.

Leder av næringskomiteen og saksordfører for saken, Olav Akselsen, er invitert ut til markeringen for overrekkelse av FNs konvensjon om biologisk mangfold.

Les Dyrebeskyttelsen Norges høringssvar om patentdirektivet:
Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett

Hva kan du gjøre?