Respekt for individet


2003.05.20 Dyrebeskyttelsen:   E-post ved DNs sekretariat


Statskog
resepsjon@statskog.no
Serviceboks 1016
7809 Namsos

Vår referanse:
301/03-852.0

Deres referanse:

Dato:
2003.05.20

Vedr. "Skolestangprosjektet 2003"

Dyrebeskyttelsen Norge stiller seg kritisk til "Skolestangprosjektet", der Statskog, Norges jeger- og fiskeforbund og Sølvkroken AS skal dele ut 40 000 meitemarkfiskestenger til skolebarn.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at fisk er i stand til å føle smerte. Dette støttes også av nye forskningsresultater. Se eksempelvis disse nettsidene:
http://www.pubs.royalsoc.ac.uk
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2983045.stm

Statens dyrehelsetilsyns vurdering av fisks smerteopplevelse kan leses her:
http://www.dyrehelsetilsynet.no/dyrevern/tema/dbaFile6659.html

Dyrebeskyttelsen Norge mener at eventuell tvil om fiskens smertefølelse må komme fisken til gode.

Dyrebeskyttelsen Norge er positiv til at barn blir interessert i natur og friluftsliv, men vi mener at dette kan oppnås på andre måter. Istedenfor fiskestenger, kan barna bli utstyrt med for eksempel kikkerter eller fotoapparater. Eller de kan få gratis telt og soveposer, sammen med en oppfordring om å reise på campingturer med klassen.

Det er fullt mulig å glede seg over naturen og dets mangfold uten å måtte påføre andre arter smerte.Med vennlig hilsen
Dyrebeskyttelsen Norge

Siri Relling
sekretariatsleder

Gunda M. Ruud
saksbehandler

Karl Johans gate 6, 0154 Oslo
e-post post@dyrebeskyttelsen.no, telefon 23 13 92 50/918 76 388, telefaks 23 13 92 51

Kopi:
Norges jeger- og fiskerforbund, njff@njff.no
Sølvkroken AS, solvkroken@solvkroken.no
diverse media