Respekt for individet


2003.05.12 Dyrebeskyttelsen:   E-post ved Gudna Ruud, saksbehandler DN


Katteskyting som lek


Clay Kitten Shooting
Foto: Startsiden ©

Dyrebeskyttelsen Norges e-post til Startsiden:


Til Magasinet

Viser til følgende link på deres hjemmeside: http://magasinet.startsiden.no/article/articleview/1267/1/10/

Her sies det bl.a. at I spillet "Clay Kitten Shooting" skal du treffe katter som kommer flyvende over skjermen. Du er utstyrt med et haglegevær og skudd. De søte kattene slynges mjauende ut foran deg akkurat som leirduer på en leirduebane.

Dyrebeskyttelsen Norge har mottatt flere henvendelser personer som har vært innom denne web-siden. De uttrykker alle avsky mot at det skal være underholdning og gøy å skyte på katter.

Dyrebeskyttelsen Norge sier seg enig i denne kritikken. Selv om dette er "fantasikatter", gir spillet svært uheldige og unødvendige signaleffekter. Det burde være mulig å lage bedre type underholdning enn det å skulle plage dyr. Et tankekors er at denne typen mishandling allerede forekommer i virkeligheten; at det allerede finnes mennesker som synes det er gøy å plage katter. La oss håpe at andre ikke vil la seg friste.

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer Magasinet til å fjerne reklamen for spillet og spillet.

Vi imøteser deres tilbakemelding.

Vennlig hilsen
Gunda Ruud
saksbehandler Dyrebeskyttelsen Norge
gunda@dyrebeskyttelsen.no

Les om saken på Startsiden:
Skyt leirkatter!

Hva kan du gjøre?