Respekt for individet


2003.03.11 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Gunda Ruud, saksbehandler DN


Folket har talt - 9 000 protestunderskrifter


Dyrebeskyttelsen Norge møter landbruksministeren
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge ©
Til venstre: Mediaoppbudet var stort. Her intervjues sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Siri Relling, og generalsekretær i Norsk Kennel Klub, Ole-Arild Fosmo, av TV2.
Til høyre: Sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Siri Relling, overleverer underskriftslistene til landbruksminister Lars Sponheim.

Onsdag 26. februar, kunne TV2 vise hvordan kinesere flår levende hunder og filippinere sakte kveler stjålne huskatter for bl.a. å lage pelskåper til det norske markedet. Knappe uken etter, tirsdag 4. mars, kunne Dyrebeskyttelsen Norge, Norsk Kennel Klub og Norske Rasekattklubbers Riksforbund overlevere ca. 9 000 underskrifter til landbruksminister Sponheim, med krav om et importforbud av katte- og hundepels fra Asia. Sponheim fikk også opplest et felles opprop med følgende ordlyd:

Opprop til landbruksminister Lars Sponheim

Si NEI til pels fra torturerte dyr

Etter TV2-visningen av dokumentarfilmen "Levende flådd" har vi igjen blitt oppmerksom på den totale mangelen av dyreetikk i forhold til produksjon av pels og skinn i Asia.

Argumenter som kulturforskjeller kan på ingen måte gi aksept for slik håndtering av dyr.

Uten et regelverk som forbyr import av skinn- og pelsprodukter fra disse landene vil norske forbrukere ubevisst bidra til at torturen av hunder og katter fortsetter.

I Norge har vi ingen kontroll for å se hva slags dyr den importerte pelsen kommer fra. USA og Italia har innført import- og handelsforbud mot pels- og skinnprodukter fra Asia. Danmark og Sverige er i ferd med å utforme lignende lovforslag.

Norsk Kennel Klub, Dyrebeskyttelsen Norge og Norske Rasekattklubbers Riksforbund ber landbruksministeren straks ta initiativet til at Norge

  • innfører import- og handelsforbud mot alle pels- og skinnprodukter fra Asia.
  • påbyr DNA-testing av alle pels- og skinnprodukter som kommer inn til Norge.
  • etablerer etisk produktmerking som inkluderer dyrevelferd som kriterium.

Oppropet har fått stor tilslutning fra privatpersoner som har engasjert seg ved å signere vedlagte lister.


Oslo, 4. mars 2003


(sign.)
Norsk Kennel Klub
Eivind Mjærum
hovedstyreformann

(sign.)
Dyrebeskyttelsen Norge
Siri Relling
sekretariatsleder

(sign.)
Norske Rasekattklubbers Riksforbund
Johnny Skjølås
president

Mange takk for fantastisk innsats

6 500 av underskriftene kom fra Dyrebeskyttelsen Norge! Vi vil derfor nå si tusen takk til privatpersoner, lokalforeninger og Body Shop-butikker, som har stått på og som fortsetter å gjøre det! Takk til dere som tok imot vår oppfordring om å sende landbruksminister Sponheim en e-post-protest, og til dere som underskrev våre protestlister, delte ut løpesedler eller på andre måter viste avsky etter dokumentaren "Levende flådd" ble vist.

Kampen er dessverre ikke over

Dyrebeskyttelsen Norge trodde et importforbud ville være ren plankekjøring. Landbruksminister Sponheims umiddelbare reaksjon ga håp til alle dyrevenner om at det nå ville bli en forandring. Sponheim mente nemlig at slike produkter måtte forbys.

Brev fra LD av 2003.02.05

Blant andre har USA og Italia allerede innført et slikt forbud, og Danmark og Sverige er på vei å følge etter. Vi tok det som en selvfølge at Norge også skulle komme med et forbud.

Men hva skjer? Tirsdag 4. mars, etter møtet med oss, holder Sponheim et lukket møte med pelsnæringen. Ingen dyrevernere eller forbrukerorganisasjoner er invitert. Resultat: Det blir ikke noe lovforbud mot hunde- og katteskinn og -pels. Nei, nå har Sponheim funnet ut at det skal bli opp til pelsnæringen selv å rydde opp.

Å skulle overlate ansvaret til pelsnæringen selv er som å sette bukken til å passe havresekken. Næringen har jo vært klar over problemet i flere år uten å ha vist evne eller vilje til å gjøre noe med dette.

Hvilke garantier har så vi forbrukere for at vi ikke kjøper feil pels? Landbruksminister Sponheim har som løsning på dette planlagt at Veterinærinstituttet skal få økte ressurser til å analyse av pels, slik at norske forbrukere kan finne ut hvilket dyr pelsen kommer fra. Men dette blir jo etter at pelsen er kjøpt! Vi må få et forbud som gjør at slike produkter ikke kommer inn i butikkene overhodet, og som gjør at forbrukerne ikke behøver å være i tvil om hva de kjøper.

Konklusjonen er derfor: Vi må fortsette å protestere! Si NEI til pels fra torturerte dyr. Protester til landbruksministeren direkte fra våre nettsider, last ned underskriftsliste og samle inn underskrifter, skriv leserinnlegg, henvend deg til lokale og rikspolitikere.

Hva kan du gjøre?